wat is een bedrijf hfdst 1: samenwerken

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
wat is een bedrijf hfdst 1: samenwerken Door Mind Map: wat is een bedrijf hfdst 1: samenwerken

1. een bedrijf

1.1. samenwerkingsverband met hetzelfde doel

2. een organisatie

2.1. blijvend samenwerkingsverband

3. onderneming

3.1. bedrijf met winstoogmerk

4. bedrijfsectoren

4.1. primair

4.1.1. landbouw

4.1.2. jacht

4.1.3. visserij

4.2. secundair

4.2.1. industrie

4.3. tertiaire

4.3.1. winkels

4.3.2. groothandel

4.3.3. kapper

4.4. quartaire

4.4.1. ziekenhuis

4.4.2. brandweer

4.4.3. defensie

5. privaat bedrijf

5.1. publieke functie

5.1.1. bank

5.1.2. woningstichting

5.2. nutfunctie

5.2.1. overheid

6. publieks rechtbedrijf

6.1. maatschappelijk doel

6.2. politieke verantwoordelijkheid

7. indirecte omgevingsfactoren

7.1. demografische factoren

7.1.1. gezinnen

7.1.2. opleidingsniveau

7.2. technologische factoren

7.2.1. productie methode

7.2.2. innovatie

7.3. economische factoren

7.3.1. groei nationaal inkomen

7.3.2. opleidingsniveau

7.4. milieu factoren

7.4.1. klimaat

7.4.2. landschap

7.5. politieke factoren

7.5.1. overheidsbeleid

7.5.2. bureacratie

7.6. maatschappelijke factoren

7.6.1. normen

7.6.2. waarden

8. directe omgevingsfactoren

8.1. intern

8.1.1. aandeelhouders

8.1.2. management

8.1.3. medewerkers

8.2. extern

8.2.1. toeleveranciers

8.2.2. afnemers

8.2.3. instanties

8.2.4. vakbonden

8.2.5. lobbygroepen

8.2.6. vermogensverschaffers

9. de bedrijfskolom

9.1. integratie

9.1.1. achterwaartse integratie

9.1.2. voorwaartse integratie

9.2. differentiatie

9.3. parallellisatie

9.4. specialisatie

10. brancheorganisatie

10.1. belangen behartigen

10.2. ordenen branche

10.3. faciliteren

11. vijfkrachten model

11.1. macht leveranciers

11.1.1. prijzen hoog

11.1.2. kwaliteit laag

11.2. dreiging nieuwe potentiele toetreders

11.3. interne concurrentie

11.4. macht afnemers

11.5. mate waarin subsituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn

12. samenwerkingsvormen

12.1. inkoopcombinatie

12.2. vrijwillig filliaalbedrijf

12.3. franchise

12.3.1. macdonalds

12.3.2. bodyshop

12.3.3. prenetal

12.4. licentie

12.5. dealerorganisatie

12.6. consignatie

12.7. concessionaris

12.7.1. warenhuis

12.8. joint venture

12.9. agent

12.10. commissionaris

13. eigenaren van een bedrijf

13.1. natuurlijke persoon

13.1.1. eenmanszaak

13.1.2. vof

13.1.3. commanditaire vennootschap

13.2. rechtspersoon

13.2.1. bv

13.2.1.1. Notariële akte voor de oprichting

13.2.2. nv

13.2.2.1. Notariële akte

13.2.3. coöperatieve

13.2.4. stichting