Activiteiten uitvoeren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten uitvoeren Door Mind Map: Activiteiten uitvoeren

1. 3 basiskenmerken bedrijfsproces

1.1. 1. Het proces heeft een begin en een eind met input en output

1.2. 2. Een proces voegt waarde toe voor haar (interne/externe) klant

2. Aansturen

2.1. Management, richting geven aan inspanningen (van mensen) en middelen, zodat de vastgestelde doelen van de onderneming kunnen worden bereikt.

2.1.1. Belangrijkste taken manager: plannen, organiseren, leidinggeven en het controleren van processen.

2.2. Aansturen van mensen, arbeid is de enige factor die uiteindelijk waarde kan toevoegen aan een product.

2.2.1. Mensen hebben allemaal een eigen mening. Om een bedrijf soepel te laten functioneren is er leiding nodig. HRM houdt zich bezig met mensen in organisaties.

2.3. Aansturen van processen, er moet rekening worden gehouden met of het bestuur ervoor zorgt dat alle processen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

2.3.1. Sturingsniveaus

2.3.1.1. 1. Keten (voortbrengingsproces), bedrijven die ondersteuning zoeken in bijvoorbeeld een software  waarmee ze de voorraad bij kunnen houden.

2.3.1.2. 2. Bedrijfsproces, sturen op de samenhang van bedrijfsprocessen en de samenhang tussen interne processen en de processen van toeleveranciers of afnemers.

2.3.1.3. 3. Werkproces, taken van een operationele manager. Planning maken, de toewijzing van capaciteit, de aansturing.

2.3.1.4. 4. Taak, De werkzaamheden zijn op basis van functieomschrijvingen of werkinstructies toegewezen.

2.3.1.5. 5. Handeling, Het opnemen van een bestelling bijvoorbeeld.

3. Structureren

3.1. Je kunt een bedrijf structureren op basis van:

3.1.1. De doelstelling van een bedrijf

3.1.2. De middelen die worden ingezet

3.1.3. De producten/diensten die het bedrijf levert

3.1.4. De markten waarop het bedrijf actief is

3.1.5. Processen in het bedrijf

3.1.6. Taken van medewerkers

3.1.7. Verantwoordelijkheden

3.1.8. Functies

3.2. 3 basisvormen van bedrijven structureren:

3.2.1. 1. Functioneel gericht, zie je vaak bij kleinere organisaties. blz 103 figuur 3.7

3.2.2. 2. Productgericht, de afdelingen zijn onderverdeeld in verschillende producten. blz 104 figuur 3.8

3.2.3. 3. Marktgericht, onderverdeling in landsdelen. blz 104 figuur 3.9

4. Bedrijfsgegevens

4.1. Via de kamer van koophandel kan je veel informatie over bedrijven krijgen, via het handelsregister.

4.1.1. Uittreksels, vertellen wat de bedrijfsactiviteit is, de rechtsvorm en wie er bijvoorbeeld tekeningsbevoegd is en tot welk bedrag.

4.1.2. Concernrelaties, hier kun je controleren of een organisatie onderdeel is van een groot concern. Wie er aansprakelijk is en wie er eventueel enig aandeelhouder is.

4.1.3. Jaarrekeningen, geven bedrijven inzicht in de financiële situatie van een bedrijf.

5. Productiemiddelen

5.1. Machines

5.2. Geld

5.3. Grondstoffen

6. Wat is een bedrijfsproces?

6.1. Een geordend geheel van samenhangende of elkaar beïnvloede activiteiten waarbij input wordt omgezet in output, waarbij toegevoegde waarde gecreeerd wordt voor interne en externe klanten met een bepaald doel.

7. 3 soorten bedrijfsprocessen

7.1. Sturende processen

7.1.1. Alle activiteiten die nodig zijn om de organisatie en de processen te kunnen besturen.

7.1.2. Managers zijn hierbij betrokken om voor de afstemming te zorgen tussen het bedrijf en de processen.

7.2. Ondersteunende processen

7.2.1. Alle activiteiten die nodig zijn om het primaire proces te faciliteren.

7.2.2. Dit soort processen levert niet direct een bijdrage aan de voortbrenging van het product of de dienst. (denk aan een kantine in een bedrijf)

7.3. Verschillende ondersteunende processen

7.3.1. COPAFIJH

7.3.1.1. Communicatie,dit biedt een belangrijke ondersteuning voor met name grote en publieke bedrijven.

7.3.1.2. Onderzoek en ontwikkeling, bedrijven moeten blijven doorontwikkelen. Stilstaan betekent achteruitgang. Er moeten nieuwe producten worden ontwikkeld et cetera.

7.3.1.3. Personeelszaken, ook wel personeel organisatie genoemd of HRM.

7.3.1.4. Administratie, alles moet worden vastgelegd. Ook worden er jaarverslagen en prognoses verwacht.

7.3.1.5. Financiën, administreren van geldzaken en het bezighouden met financiering van het bedrijf.

7.3.1.6. Juridische zaken, contractvorming, het opstellen van voorwaarden en het voorbereiden van bijvoorbeeld rechtszaken.

7.3.1.7. ICT, zorgt ervoor dat de software en alle computers geüpdatet zijn en dat alles het doet.

7.3.1.8. Huisvesting (facilitair management), zorgt voor optimale ondersteunende faciliteiten. Denkt na over hoe bedrijfsruimtes efficiënter kunnen worden gebruikt.

7.4. Primaire processen

7.4.1. Alle activiteiten waarvan de output direct bijdraagt aan het resultaat voor de klant.

7.4.2. Vormen het bestaansrecht van een organisatie.

7.5. HET PRIMAIRE PROCES

7.5.1. Stap 1: De ingaande logistiek

7.5.1.1. Ervoor zorgen dat de grondstoffen, halffabricaten en het personeel op de juiste plaats zijn op het juiste tijdstip. (verweven met inkoop)

7.5.2. Stap 2: Operaties

7.5.2.1. De feitelijke productie (transformatie)

7.5.3. Stap 3: De interne logistiek

7.5.3.1. Hoe zorg ik ervoor dat het product tijdens de productie op tijd op de goede plaats terecht komt?

7.5.4. Stap 4: Marketing en verkoop

7.5.4.1. Er wordt niet fysieke waarde toegevoegd. Hier wordt veel gewerkt om de verkoop van het product te bevorderen.

7.5.5. Stap 5: Service en dienstverlening

7.5.5.1. Dienstverlening zorgt voor veel waardebeleving bij de klant. Goede diensten voegen waarde toe.