Activiteiten binnen een bedrijf!

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Activiteiten binnen een bedrijf! Door Mind Map: Activiteiten binnen een bedrijf!

1. Bedrijfsprocessen

1.1. Primaire processen

1.1.1. Ingaande logistiek

1.1.2. Productie

1.1.3. Uitgaande logistiek

1.1.4. M&S

1.1.5. Service

1.2. Sturende processen (niveaus)

1.2.1. Keten

1.2.2. Bedrijfsproces

1.2.3. Werkproces

1.2.4. Taak

1.2.5. Handeling

2. Organisatie structureren

2.1. Functioneel gericht

2.2. Productiegericht

2.3. Merkgericht

3. Verkopen

3.1. Concurrentieanalyse

3.2. Klantenanalyse

3.3. Promotieanalyse

3.4. Offertetraject

3.5. Onderhandelingstraject

3.6. Contractfase

3.7. Ontvangst bestelling

3.8. Versturen voorwaarden en bevestiging

3.9. Levering

3.10. Factuur

3.11. Ontvangst na betaling

4. Financieren

4.1. Bank

4.2. Venture capitslist

4.3. Crowdfunding

4.4. Kapitaalgoederen leasen

4.5. De Beurs

5. Inkopen

5.1. Inkoopproces

5.1.1. Directe inkoopprocessen

5.1.2. Ondersteunende inkoopprocessen

5.2. Inkooptraject

5.2.1. Oriëntatie

5.2.2. Programma van eisen

5.2.3. Selectie van leveranciers

5.2.4. Aanvragen offertes

5.2.5. Onderhandelen met leveranciers

5.2.6. Bestellen

5.2.7. Ontvangst goederen

5.2.8. Inboeken goederenadmin.

5.2.9. Betaling factuur

5.2.10. Inboeken financiële administratie