Bedrijfsdoelstellingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Bedrijfsdoelstellingen Door Mind Map: Bedrijfsdoelstellingen

1. Waardestrategieen van Treacy en Wiersema

1.1. Operational excellence

1.1.1. Taak en procesgedreven managen van personeel

1.1.2. Afstemmen van processen van leveranciers en de eigen organisatie

1.1.3. Het meten en monitoren van processen om efficiënte en kostenbesparingen te realiseren

1.1.4. Het niet of nauwelijks toestaan van veranderingen in assortiment en procedures

1.2. Product leadership

1.2.1. Innovatie wordt aangemoedigd

1.2.2. R&D neemt een centrale positie in binnen de organisatie

1.2.3. Flexibele bedrijfsstructuur

1.3. Customer intimacy

1.3.1. De organisatie is in staat naar wens van de klant te leveren

1.3.2. Decentrale beslissingsbevoegdheid. De werknemers die dicht bij de klant staan hebben een hoge mate van beslissingsbevoegdheid.

1.3.3. De bedrijfscultuur is gericht op langdurige klantrelaties

2. Doelen van een missie

2.1. Een missie dwingt een bedrijf tot bezinning over de activiteiten

2.2. Een missie vormt een hulpmiddel bij het motiveren van medewerkers.

2.3. Het creeren van een bepaald imago

3. Visie kan op de volgende manieren invloed uitoefenen op de organisatie

3.1. Motiveren van medewerkers

3.2. Focussen van medewerkers op relevante activiteiten

3.3. Het scheppen van een kader voor medewerkers om zich aan vast te houden

4. Strategie

4.1. Differentatiestrategie

4.2. Kostenfocus

4.3. Differentatiefocus

4.4. Focus strategie

5. Financiele doelstellingen

5.1. Omzet

5.1.1. Verkoopwaarde - kosten = bedrijfsresultaat

5.1.1.1. Bedrijfsresultaat - rente = winst

5.1.1.1.1. netto winst= fiscale winst-belasting

6. toegevoegde waarden

6.1. Externe toegevoegde waarde

6.1.1. BTW

6.1.2. NTW

6.2. Interne toegevoegde waarde

6.2.1. Primair

6.2.1.1. Operaties

6.2.1.2. ingaande/uitgaande logistiek

6.2.1.3. Verkoop en marketing

6.2.1.4. Service en dienstverlening

6.2.2. Ondersteunend

6.2.2.1. Technologische ontwikkelingen

6.2.2.2. Klanten lokken

6.2.2.3. Infrastructuur

6.2.2.4. Management van menselijk kapitaal

7. Manieren van bedrijven om duurzaam te ondernemen

7.1. Bedrijfsinterne milieuzorg

7.2. Milieukeurmerk voor producten

7.3. Energiebesparing

7.4. Duurzame logistiek

7.5. Duurzaam inkopen

7.6. Afvalpreventie

7.7. Productiegerichte milieuzorg

7.8. Duurzame productontwikkeling

7.9. Meten en monitoren van milieuprestaties