De Hete ketel

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De Hete ketel Door Mind Map: De Hete ketel

1. Credit                                                              Eigen vermogen     EV Efteling                                 198.000     EV 20P127A                                85.000 Crediteuren                                         2.800 Totaal                                             285.800

2. Financieringsbegroting Eigen vermogen                        283.000 → bestaat uit                                            EV  20P127A               85.000 EV de Efteling          198.000 Vreemd vermogen                       N.V.T. Aan leveranciers te betalen          2.600 Totaal                                       285.600

2.1. In een financieringsbegroting wordt duidelijk hoe de benodigde investeringen gefinancierd worden. Dit kan door middel van eigen vermogen en vreemd vermogen.Dit kan met eigen vermogen of met vreemd vermogen. ‘De Hete Ketel’ werkt alleen met eigen vermogen, de twee vennoten die ‘De Hete Ketel’ financieren brengen allebei een deel van het vermogen in. De Efteling brengt 70% van het kapitaal in en 20P127A 30%. De Efteling heeft hierdoor de meeste zeggenschap, hier is bewust voor gekozen omdat de onderneming zich op de grond van de Efteling bevindt. Ook heeft de Efteling meer ervaring in deze sector en weet goed wat zij haar gasten moet bieden. Als laatste staat er nog een crediteuren open, dit is omdat de geleverde goederen niet in één keer betaald konden worden

3. Exploitatiebegroting (eerste kwartaal) Verwachte resultatenrekening over het eerste bedrijfsjaar (in euro’s) Omzet:                                               876.000                                           Inkoopwaarde omzet                        328.500 Personeelskosten                              161.400 Afschrijvingskosten inventaris            11.000 Afschrijvingskosten pand                     5.000 Verzekeringskosten                              5.570 Overige kosten                                     1.500  totale kosten                                     512.970                                            Winst                                                 363.030 http://passie.horeca.nl/content/18713/Interieur_en_exterieur.htm

3.1. Personeelskosten Restaurant manager: 2300 per maand x 12 = 27.600 per jaar Chef kok: 2000 per maand x 12 = 24.000 per jaar Kok: 1500 per maand x 12 = 18.000 per jaar Afwasser: 1200 per maand x 12 = 14.400 per jaar Restaurant medewerker: 1200 per maand x 12 = 14.400 per jaar Schoonmaker: 1200 per maand x 12 = 14.4000 per jaar Restaurant Manager: 27.600 Chef kok: 24.000 5 koks: 18.000 x 5 = 90.000 / 2 = 45.000 2 afwassers: 14.400 x 2 = 28.800 / 2 = 14.400 5 restaurant medewerkers = 14.400 x 5 = 72.000 / 2 = 36.000 2 schoonmakers = 14.400 x 2 = 28.800 / 2 = 14.400 Totaal = 161.400 We zijn een klein bedrijf binnen de Efteling. Om deze reden hebben we niet heel veel personeel nodig. Alle werkzaamheden zijn redelijk simpel, dus we hebben niet veel variatie in beroepen. Daarnaast nemen we bijna al het personeel direct na afronding van hun opleiding aan. Zij hebben dan wel weinig kennis en ervaring maar dat maakt gezien de werkzaamheden niet uit. Niet al het personeel werkt elke dag. Sommige werknemers zoals de afwassers en de koks wisselen elkaar dagelijks of wekelijks af. Dit verklaart dat wij sommige loonkosten delen door 2. http://www.mijnzzp.nl/Beroep Afschrijvingskosten pand: 200.000 / 40 jaar = 5.000 per jaar Afschrijvingskosten inventaris: 77.000 / 7 = 11.000 per jaar Verzekeringskosten: Bestaande uit bedrijfsmiddelenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, gebouwenverzekering en bedrijfsschadeverzekering. Omzet: Wij denken gemiddeld 300 potjes per dag te verkopen. Gemiddeld gezien wordt de Efteling per dag door 11.000 mensen bezocht, 20% van die bezoekers is internationaal. Omdat bezoekers in de Efteling kunnen kiezen tussen heel veel verschillende restaurants, is het aanbod van eten groot. Wij houden met deze schatting rekening met de seizoenen. In de winter verwachten wij redelijk meer stoofpotjes te verkopen dan in de zomer, omdat stoofpotjes redelijk seizoensgebonden zijn. Daarnaast weegt de temperatuur ook mee. Echter heeft ook het aantal buitenlandse bezoekers invloed op de verkoop. In de zomer zullen er gemiddeld meer buitenlandse bezoekers naar de Efteling komen dan in de winter. Omdat De Hete Ketel zich focust op toeristen kan dit daarnaast ook gevolgen hebben voor de verkoop. Ook zal de Efteling in schoolvakanties, op feestdagen en in het weekend meer bezoekers hebben. Om deze redenen schatten wij de gemiddelde verkoop op 300 stoofpotjes per dag. De Efteling is 365 dagen per jaar open, dus in totaal schatten wij de verkopen op 109.500 potjes per jaar. Onze verkoopprijs per potje is gemiddeld 8, hier houden wij ook rekening met de seizoenen. In de winter kost een stoofpotje 9 en in de zomer 7. De omzet wordt dus geschat op 109.500 x 8 = 876.000. Per kwartaal komt dat uit op 876.000 / 4 = 219.000  http://gemiddeldgezien.nl/gemiddeld-aantal-bezoekers-efteling Inkoopwaarde omzet: 109.500 x 4 = 328.500 Overige kosten: Bijv. schoonmaakmiddelen

4. Debet                                                                                                                                                 Vaste Activa     Gebouw                                  200.000     Inventaris                                  77.000 Vlottende Activa     Voorraad                                     6.300 Liquide middelen     Kas                                                 500     Bank                                            2.500 Totaal                                           285.800 Totaal                                             285.800

4.1. Een balans is een momentopname die de financiële situatie van een onderneming weergeeft. Het is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming. Het weergeeft hoe bezittingen(debet) worden gefinancierd(credit). De debet zijde bestaat uit vaste activa, wat bestaat uit de waarde van het gebouw en de inventaris, dit gaat langer dan een jaar mee. De vlottende activa bestaat uit de voorraad, de voorraad gaat minder dan een jaar mee. En als laatste zijn er de liquide middelen, deze bestaan uit een kas en bank, dit is het geld wat op dat moment in de kas zit en op de bank staat. De credit zijde bestaat uit eigen vermogen en crediteuren. Het eigen vermogen is het enige vermogen wat de vennoten in de onderneming hoeven te stoppen om het te kunnen financieren. De crediteuren bestaat uit een rekening van een leverancier die nog afbetaald moet worden.

5. Een investeringsbegroting is een overzicht waarop staat wat nodig is om een onderneming te starten. Dit is puur gekeken naar de vaste- en de vlottende activa.                                                                                                                       Op onze investeringsbegroting kunt u zien wat De Hete Ketel nodig heeft om te kunnen starten. Hiervoor is opgezocht wat de vaste en vlottende activa moeten gaan kosten. De kosten van het gebouw zijn beredeneerd op het budget dat er is voor de bouw van het pand. Het keukenapparatuur is berekend via prijzen van www.XXLhoreca.com. De bekleding van het restaurant via www.ikea.nl.  Onder de vlottende activa valt bij De Hete Ketel de voorraad, die gebaseerd is op een weekproductie en de omzet per dag.

6. investeringsbegrotingInvesteringsbegroting   (bedragen in euro's)   Gebouw                                                      200.000 Keukenapparatuur → bestaat uit  koeling                    4 x 2000  8.000  Diepvries                                      4 x 2500  10.000  Werkbladen                                   10 x 170  1.700  Kooktoestel                                12 x 1000  12.000  Keukengerei                                                   7.300  Warmhoud                                 10 x 1200  12.000 Totaal                                                            51.000                                                         Restaurant → bestaat uit Uniek tafel-stoel model          10.000  Servies en bestek                                           2.000  Aankleding                                                   12.000                 Kassa + systemen                                           2.000 Totaal                                                             26.000 Totaal vaste activa                                         77.000                                                               Vlottende activa Voorraad etenswaren                                      6.300                                                                   Totaal                                                           283.300  http://passie.horeca.nl/content/18674/Kengetallen_horeca.html

7. Liquiditeitsbegroting voor het eerste bedrijfsjaar: Beginsaldo liquide middelen                                2.500 Ontvangsten uit verkoop                                  876.000                     Totale inkomsten                                              878.500                             Uitgaven: Inkoop producten                                             328.500 Personeel                                                          161.400 Overige kosten                                                     1.500 Aflossing lening leverancier                                 2.800 Verzekeringskosten                                              5.570 Totale uitgaven                                                 499.770 Verwacht saldo liquide middelen aan het einde van het eerste jaar:                                                                           379.730                                                                                                      Het horecabedrijf ‘De Hete Ketel’ kan dus voorzien van alle betaalverplichtingen die dit jaar gefinancierd moeten worden.

7.1. Op een liquiditeitsbegroting ziet u hoeveel geld onze horecaonderneming in een jaar ontvangt en uitgeeft. Hierdoor krijg je inzicht of er voldoende financiële middelen zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen doen. De bovenstaande liquiditeitsbegroting gaat over het eerste bedrijfsjaar van ‘De Hete Ketel’.   Het  beginsaldo bestaat uit de vijfhonderd euro in de kassa en tweeduizend euro op de bank, dit geld komt is eigen vermogen. De 878.000 euro aan ontvangsten uit de verkoop zijn gebaseerd op de driehonderd stoofpotjes die de horecagelegenheid per dag gaan verkopen. Op dit aantal stoofpotjes zijn ook de inkoopkosten gebaseerd. Om één stoofpotje te maken kost drie euro aan inkoopkosten van producten. In een jaar is dat dus; 3 euro x 300 potjes per dag x  365 dagen (in een jaar). Verder heeft de horecagelegenheid nog uitgaven aan het aflossen van de lening aan de leverancier en de verzekeringskosten. Deze lening is tot stand gekomen omdat de onderneming dit bedrag niet in een keer kon financieren. Om minder risico te lopen dat er te weinig geld is om de lening af te betalen wordt de lening in twee termijnen afgelost.  De onderneming heeft vier verzekeringen, bestaande uit een bedrijfsmiddelenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, gebouwenverzekering en een bedrijfsschadeverzekering. Op delta lloyd (pagina delta lloyd) zijn de bezittingen in verhouding omgerekend naar de bezittingen van de  horecagelegenheid ‘De Hete Ketel’ waar uiteindelijk 5.570 euro aan verzekeringskosten uit zijn gekomen.   Bedrijfsmiddelenverzekering Schade door brand, koelinstallaties of lekkage komt regelmatig voor in de horeca. Je bedrijfsmiddelen zijn onmisbaar voor je bedrijf. De financiële gevolgen kunnen groot zijn bij schade aan de bedrijfsmiddelen. Om deze reden verzekert De Hete Ketel haar bedrijfsmiddelen. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering beschermt het bedrijf tegen financiële gevolgen van de schade die door de horecaondernemer of door zijn personeel aan derden (gasten) toegebracht wordt. . Gebouwenverzekering Deze verzekering verzekert de Hete Ketel tegen de materiële schade die is veroorzaakt door bijvoorbeeld brand. Bedrijfsschadeverzekering. Om bij schade aan het gebouw geen omzet mis te lopen, verzekert de Hete Ketel zich om in zo’n geval tijdelijk ander onderdak te krijgen. http://passie.horeca.nl/content/18652/Verzekeringen.html http://www.deltalloyd.nl/zakelijk/ondernemerspakket/horeca-verzekering.jsp