Overgewicht

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Overgewicht Door Mind Map: Overgewicht

1. Remedies

1.1. Beweging

1.2. Voeding

1.2.1. Regelmaat

1.2.2. Balans

1.2.3. Variatie

1.3. "Bewustwording"

2. Wie?

2.1. Research

2.1.1. Kwetsbare groepen?

2.1.2. Leeftijd

2.1.3. Opleiding/sociale klasse

3. Waar?

3.1. Wereld: http://www.standaard.be/cnt/dmf20150506_01666105 link met cijfers voor mannen en vrouwen.

3.2. België: http://www.2jou.be/hoe-zit-het-met-obesitas-en-overgewicht-in-belgie/ (cijfers 2015)

4. Hoe? Oorzaken

4.1. Research

4.1.1. Welvaart

4.1.2. Cultuur

4.1.3. Erfelijke factor

4.1.4. Opvoeding: Eetgewoonten. Idee voor interactie: enkele afbeeldingen printen van eten en hen in de juiste volgorde laten hangen op bord van ongezond naar gezonder.

5. Wat?

5.1. Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Zwaarlijvigheid is bij wilde dieren vrij zeldzaam, maar niet ongewoon bij mensen en bij huisdieren, die vaak overvoed zijn en te weinig bewegen.

5.2. Obesitas is wereldwijd een van de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaken en komt steeds vaker voor bij volwassenen en kinderen. De autoriteiten beschouwen het dan ook als een van de ernstigste problemen voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.[10]

6. Concreet

6.1. In cijfers

6.1.1. Percentage lichaamsvet. Onder wetenschappers wordt dit beschouwd als de betrouwbaarste methode om overgewicht te bepalen. BMI is slechts een manier om het lichaamsvetpercentage te benaderen. Precieze meting van het lichaamsvetpercentage is echter moeilijk. Er bestaan verschillende methoden van variërende moeilijkheidsgraad en complexiteit. Het lichaamsvetpercentage kan onder meer gemeten worden via huidplooimeting, waarbij op zekere plaatsen van de huid precies wordt gemeten wat de dikte van de onderhuidse vetlaag is.

6.1.2. Mensen met een body mass index (BMI) hoger dan 30 kg/m2 worden als obees beschouwd. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Bij kinderen en sporters is het BMI niet altijd correct. Sporters hebben bijvoorbeeld meer spiermassa dan gemiddeld, waardoor ze automatisch meer wegen.

6.1.3. Heupomtrek en taille-heupverhouding meten een veelvoorkomende vorm van obesitas, namelijk buikobesitas of centrale obesitas, die gekarakteriseerd wordt door overmatige opslag van vet in de buikregio en in de peritoneale holte. Ze blijken vergelijkbaar te zijn met de BMI in de mate waarin ze het risico op metabolische afwijkingen als diabetes type II kunnen voorspellen, en zijn mogelijk beter dan BMI in het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten.

6.2. Cultureel

6.2.1. In een groot deel van de moderne wereld (vooral in de westerse wereld) geeft obesitas aanleiding tot stigmatisatie. Toch werd het vroeger algemeen gezien als een symbool van rijkdom en vruchtbaarheid, en in sommige delen van de wereld is dat nog steeds zo.

6.2.2. Schoonheidsideaal

6.2.3. Rol van de media & photoshop

6.3. Vbn. doorheen tijd, overheen de wereld, andere?

6.4. Overgewicht 'bij ons' (Westerse wereld)

7. Risico's

7.1. Obesitas kan leiden tot een kortere levensverwachting en/of meer gezondheidsproblemen., vergroot het risico op verschillende ziekten, met name hartaandoeningen, type 2 diabetes, obstructieve slaapapneu, bepaalde vormen van kanker, artrose  en astma