Middeleeuwen

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Middeleeuwen Door Mind Map: Middeleeuwen

1. West-Europa

1.1. Rooms-katholiek geloof

2. Boeren

2.1. Horige boeren of cijnsboeren

2.1.1. Huren grond

2.1.2. Moeten geen belastingen betalen

2.1.3. Verplichtingen tegenover landbezitter

2.1.3.1. Afdragen van een deel van de oogst

2.1.3.2. Het verlenen van herendiensten (hand-en-spandiensten).

2.1.3.3. Verplicht mee te vechten met hun heer als het domein werd aangevallen

2.2. Vrije boeren

2.2.1. Pachten van grond van adellijke grondbezitters

2.3. Derde stand

2.4. Krijgsdienst

2.5. Belastingen betalen

2.6. Werken voor adel en clerus

3. Maatschappij

3.1. Standenmaatschappij

3.1.1. Geestelijkheid

3.1.1.1. Belastingen

3.1.1.1.1. Geen belastingen betalen

3.1.1.1.2. Mogen belastingen heffen

3.1.1.2. Hoge geestelijken

3.1.1.2.1. Afkomstig uit aristocratie

3.1.1.2.2. Kiest voor adel

3.1.1.3. Lage geestelijken

3.1.1.3.1. Kiest voor boeren

3.1.1.4. Eerste stand

3.1.1.5. Geen krijgsdienst

3.1.1.6. De clerus

3.1.1.7. Veel voorrechten

3.1.2. Adel

3.1.2.1. Tweede stand

3.1.2.2. Verricht geen arbeid

3.1.2.3. Veel voorrechten

3.1.2.4. Taak adel

3.1.2.4.1. Beschermen clerus

3.1.2.4.2. Beschermen boeren

4. Manuscripten

4.1. Luidop voorgelezen en gezongen

4.2. Veel verloren gegaan

4.2.1. Door oorlog

4.2.2. Door Recyclage

4.2.2.1. Opnieuw gebruiken

4.2.2.1.1. Palimpsest

4.2.2.2. Boekblindersmateriaal

4.2.2.3. Bladwijzer

4.2.3. Door plunderingen

4.3. Kostbaar

4.3.1. Weinig in aantal

4.3.2. Somt uit bladgoud

4.3.2.1. Hierdoor soms maar enkele kopieën

4.3.3. Door gebruik van perkament

5. Taal

5.1. Wereldtaal: Latijn

5.2. Oudnederlands

5.3. Middelnederlands

5.3.1. Verschillende talen en dialecten

5.3.2. Voorloper modern Nederlands

5.3.3. 4 Naamvallen

5.3.3.1. Accuratief

5.3.3.2. Nominatief

5.3.3.3. Genitief

5.3.3.4. Datief

6. Positie van de vrouw

6.1. Boerenvrouw

6.1.1. Ontbijt, lunch en avondeten maken voor de hele familie

6.1.2. Huis schoonmaken en opruimen

6.1.3. Werken in het veld

6.1.4. Kleren maken en wassen

6.1.5. Dieren verzorgen

6.1.6. Kinderen opvoeden

6.2. Vrouw uit de middenklasse

6.2.1. Dieren verzorgen

6.2.2. De gewassen verzorgen

6.2.3. Zorgen voor de kinderen

6.2.4. Man helpen in het bedrijf

6.3. Edelvrouwe

6.3.1. Bezit grond

6.3.2. Beheert het familiebezit

6.3.3. Draagt dure kleren en juwelen

6.3.4. Hoofs zijn (Beleefd zijn)

6.3.5. Erfgenamen baren

7. Religie

7.1. Europa

7.1.1. Christendom

8. Literatuur

8.1. Geschreven

8.1.1. Door geestelijken

8.1.1.1. Teksten van christelijk-godsdienstige aard

8.1.2. Middelnederlands en Diets

8.1.2.1. Vanaf 12e eeuw

8.2. Mondeling

8.2.1. Minstrelen en troubadours

8.2.1.1. Aan het hof

8.2.1.2. Verhalen en liedjes

8.2.2. Jongleurs en acrobaten

8.2.2.1. Voor het volk

8.2.2.2. Spel en kunstjes

8.2.3. Rijmend doorverteld

8.2.3.1. Gemakkelijk te onthouden

8.2.4. Belangrijk tot boekdrukkunst