DOELSTELLING "Wat is cultuur"

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
DOELSTELLING "Wat is cultuur" Door Mind Map: DOELSTELLING "Wat is cultuur"

1. WAT?

1.1. leerstof  "Cultuur kan men definiëren als een geheel van waarden en normen, gedragingen, instituties, kennis, materiële producten en kunstvoorwerpen waarover een gemeenschap beschikt en die worden doorgegeven aan de huidige en volgende generaties "

2. KADERING leerplandoel?

2.1. Het is direct gelinkt aan de doelstellingen van het Leerplan 2006/019 onder Leerplandoel 31"Wat zijn wetenschappen?" wat zich in een specifiekere uitbreiding kadert: "Wat zijn cultuurwetenschappen?"

2.1.1. Rekening houdende met de pedagogisch-didactische wenken zoals (cfr. p. 33 leerplan 2006/019, leerplandoel 31Doelstelling 31 (uitbreiding) De leraar laat de leerlingen het verschil zien tussen wetenschap en ander menselijk gedrag via voorbeelden (studie van de aap, waarzeggen ...). Hieruit worden eigenschappen afgeleid die bij wetenschap altijd aanwezig zijn, maar niet altijd allemaal bij niet-wetenschap. De leraar vraagt om een aantal gedragingen te klasseren onder de benaming wetenschap of niet-wetenschap en hiervoor de verklaring te geven (bijv. astrologie en sterrenkunde ...).

2.2. Het is indirect gelinkt aan het leertraject zoals het door de leerkracht werd bepaald in samenspraak met een andere collega.

3. HOE?

3.1. inductieve opbouw

3.1.1. opdracht 8 "Zijn de volgende 7 voorbeeldzinnen een uiting van cultuur?" "Waarom wel/niet?"

3.1.1.1. individueel oplossen

3.1.1.1.1. Alle leerlingen krijgen 5 minuten de tijd (tussen de 20e en 25e minuut van de les) om te bepalen of de voorbeeldzinnen al dan niet een uiting van cultuur zijn. Daarbij gaat de leerkracht rond om te zien hoe ver de lln vorderen en of er vragen zijn.

4. BEREIKT?

4.1. Absoluut! De lln konden a.d.h.v. oefeningen van opdracht 8 zelf afleiden wat tot de categorie cultuur behoort. Daarna slaagden ze er gezamenlijk in om te omschrijven wat cultuur is.

5. KRITIEK?

5.1. De leerkracht is erin geslaagd om a.d.h.v. activerende werkvormen de lln genoeg bij de les te betrekken en op een manier die de lln leuk vonden. De lln voelden zich veilig genoeg om hun meningen te delen en kwamen op die manier tot logische en correcte conclusie.

5.2. Na het individueel oplossen van opdracht 8 (15e tot 20e minuut van de les) besloot de leerkracht om de lln van de linkervleugel van de klas in aflopende volgorde de oplossing vraag per vraag luidop te laten weergeven. Het was interessanter geweest mocht de leerkracht willekeurig de lln uit de klas uitgepikt hebben want dit zou een meer representatieve weergave gegeven hebben of de lln, al dan niet, de doelstellingen bereikt hadden en dit houdt de klas ook alerter!