Onderwijs in Finland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Onderwijs in Finland Door Mind Map: Onderwijs in Finland

1. Lesuren per week

1.1. lesuur duurt 45'

1.2. minder lesuren per week

1.2.1. meer tijd voor eigen interesses, hobby's, ontspanning en vrienden

1.3. schooldag van 8 tot max. 14u

1.3.1. leerkrachten krijgen meer tijd voor langetermijnplanning en overleg

1.4. meer pauzes

1.5. vaker naar buiten

1.6. van jongs af 'huiswerk'

1.6.1. herhaling van de geziene stof leidt tot betere slaagkansen

1.7. dagelijkse en wekelijkse planning wordt bepaald door elke individuele school

2. Begeleiding

2.1. max. 20 leerlingen per klas

2.2. zoveel mogelijk individuele begeleiding

2.3. team van leerkrachten, psychologen, verplegers

2.4. remediëring

2.4.1. 50% van de leerlingen krijgt gedurende zijn of haar studieloopbaan op een of andere manier extra begeleiding

2.5. leerlingen leren van elkaar

2.5.1. leraren gebruiken werkvormen die dit bevorderen

3. Beoordeling

3.1. geen cijfers

3.1.1. leidt tot onafhankelijke en verantwoordelijke studenten met goede studeermethodes

3.1.1.1. intrinsieke motivatie itt extern afgedwongen motivatie!

3.2. evaluatie op basis van feedback

3.3. studiebegeleiders beschikbaar in elke school

3.4. tot 15 jaar geen toetsen of examens

3.4.1. leidt tot rustige en stabiele leeromgeving

3.5. individueel curriculum en aparte doelstellingen voor elke student

3.6. elke leerling is uniek

3.6.1. geen baat bij standaardtoetsen!

3.7. aandacht voor creativiteit en initiatief

3.8. leerlingen worden niet vergeleken

3.9. de belangrijkste taak van de beoordeling bestaat erin om leerlingen te begeleiden en te motiveren

3.10. veel aandacht voor zelfbeoordeling

4. Comprehensief systeem

4.1. 7-16 jaar

4.1.1. 'Comprehensive schools': verplichte basiseducatie

4.1.1.1. geen onderling kwaliteitsverschil tussen scholen

4.1.1.1.1. leerlingen krijgen een plaats toegewezen in de dichtstbijzijnde school, maar de ouders kunnen afgezien van een paar uitzondering zelf kiezen waar ze hun kinderen school laten lopen

4.1.1.2. veel aandacht voor een goed leerklimaat

4.1.1.3. eerste 6 studiejaren: 1 klasleraar

4.1.1.4. laatste 3 studiejaren: 1 gespecialiseerde leraar per vak

4.1.1.5. geen studierichtingen

4.1.1.6. Basisprogramma

4.1.1.7. geen onderwijsvormen

4.1.1.8. altijd samen met leeftijdsgenoten

4.1.1.9. veel aandacht voor 'arts and crafts'

4.1.1.10. aandacht voor dialoog en integratie tussen verschillende vakken

4.2. 16-18 jaar

4.2.1. 3 keuzemogelijkheden

4.2.1.1. 10%

4.2.1.1.1. stoppen met studeren

4.2.1.2. 90%

4.2.1.2.1. vocational education of hoger beroepsonderwjs

4.2.1.2.2. 'lukio' of gymnasium: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

5. Kwaliteit voor elke leerling

5.1. 'Quality through equity'

5.1.1. eventuele problemen in de kiem aangepakt

5.1.1.1. migrantenkinderen onmiddellijk geïntegreerd in onderwijssysteem

5.1.1.2. voorbereidende klassen met focus op de Finse taal

5.1.1.3. 2 uur per week les in moedertaal van het kind

5.1.2. socio-culturele omstadigheid mag kansen niet beïnvloeden

6. Gratis onderwijs

6.1. zowel lager, secundair als hoger onderwijs zijn volledig gratis

6.2. alles inbegrepen: boeken, warme maaltijden, extra uitstappen...

6.3. toch is de kost van het onderwijs in Finland niet duurder dan het gemiddelde en Europa

6.4. het budget is niet per se groter, maar het wordt anders besteed

6.4.1. bv. geen inspectiesysteem

6.4.1.1. er is vertrouwen in de leerkrachten en controle is niet nodig

7. Leerplicht

7.1. Start leerplicht 7 jaar

7.2. 'pre-primary education' 6 jaar

7.2.1. in scholen, dagcentra of bij dagmoeders

7.2.2. niet verplicht

7.2.3. 99,4% maakt hier gebruik van

8. Lerarenopleiding

8.1. 'The quality of an education cannot exceed the quality of its teachers' (Barber and Mourshed, 2007)

8.2. elke leerkracht  heeft minsten een bachelor in zijn vakgebied

8.3. elke leraar heeft een Master Degree in pedagogische bekwaamheid

8.4. leraar is een populair en uiterst gerespecteerd beroep

8.4.1. leerkrachten verdienen nochtans eerder gemiddeld in Finland

8.5. toelating tot de lerarenoleiding is uiterst competitief: slechts 10% procent van de gegadigden mag de studie aanvatten

8.6. veel aandacht voor 'class room experience'

8.6.1. luister-, observatie- en oefenlessen

8.7. leraar krijgt veel vertrouwen en verantwoordelijkheid

9. Algemene schoolcultuur  of kernwaarden

9.1. hou rekening met het welbehagen en de veiligheid van elk lid van de schoolgemeenschap

9.2. stimuleer innovatieve werkvormen, coöperatie en interactie

9.3. motiveer participatie en democratie

9.4. 'quality through equity'

9.5. aandacht voor milieu en duurzaamheid

9.6. multiculturaliteit als een meerwaarde

9.7. systeem gebaseerd op vertrouwen verantwoordelijkheid

9.7.1. geen controlecultuur

9.7.2. grote onafhankelijkheid voor de leerkrachten en de scholen