NT2 Richtgraad 2 Threshold 3 Mondeling Persoonlijk

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
NT2 Richtgraad 2 Threshold 3 Mondeling Persoonlijk Door Mind Map: NT2 Richtgraad 2 Threshold 3 Mondeling Persoonlijk

1. spreken - gesprekken voeren

1.1. algemeen

1.1.1. in de les

1.1.1.1. veilige leeromgeving

1.1.1.1.1. in duo's

1.1.1.1.2. in groepjes

1.1.1.2. spreker motiveren

1.1.1.2.1. geboeid publiek

1.1.1.3. voldoende interactie

1.1.1.3.1. met docent

1.1.1.3.2. cursisten onderling

1.1.1.3.3. individuele spreekkansen

1.1.1.4. docent

1.1.1.4.1. na spreekopdracht corrigeren ipv onderbreken

1.1.1.4.2. positief en modellerend verbeteren

1.1.1.5. impact non-verbale communicatie

1.1.1.5.1. lichaamstaal

1.1.1.5.2. intonatie

1.1.1.5.3. tekens

1.1.1.5.4. symbolen

1.1.1.6. communicatiestrategieën

1.1.1.6.1. vragen om te herhalen

1.1.1.6.2. vragen om langzamer te spreken

1.1.1.6.3. vragen om te parafraseren

1.1.1.7. keuze gespreksonderwerp

1.1.1.7.1. dicht bij cursist

1.1.1.7.2. onbekend

1.1.1.8. rekening houden met taalregisters

1.1.1.8.1. spreektaal

1.1.1.8.2. schrijftaal

1.1.1.9. variatie activerende werkvormen

1.1.1.9.1. improvisatie

1.1.1.9.2. rollenspel

1.1.1.9.3. reportages

1.1.1.9.4. interviews

1.1.1.9.5. discussie

1.1.1.9.6. debat

1.1.1.9.7. individuele presentatie voor een groep

1.1.1.9.8. A/B oefeningen gebaseerd op het principe van een informatiekloof

1.1.1.9.9. carrousel

1.1.1.9.10. storytelling

1.1.1.10. reflecteren op spreekopdracht

1.1.1.11. streven naar volledige communicatie in doeltaal

1.1.2. vrij

1.1.2.1. extra-murosactiviteiten

1.1.2.2. conversatietafels

1.1.2.3. contact met 'autochtone' sprekers

1.1.2.3.1. schoolpersoneel

1.1.2.3.2. Nederlandstalige cursisten uit andere opleidingen

1.2. concreet

1.2.1. informatie vragen en geven in prescriptieve teksten (STRUCTUREREND)

1.2.1.1. rol opvoeder

1.2.1.1.1. de cursist wisselt informatie uit over het gebruik van een medicijn met een bekende persoon

1.2.1.2. rol beheerder huisvesting en gezinsadministratie

1.2.1.2.1. de cursist vraagt en geeft informatie aan een vriend over hoe je een abonnement kan opzeggen

1.2.2. een instructie geven in prescriptieve teksten (STRUCTUREREND)

1.2.2.1. rol vrijetijdsbesteder

1.2.2.1.1. de cursist geeft instructies aan zijn buurman bij het monteren van een kast

1.2.2.2. rol opvoeder

1.2.2.2.1. de cursist geeft instructies aan zijn zoon hoe je veilig met sociale media kan omgaan

2. luisteren

2.1. algemeen

2.1.1. complex

2.1.1.1. vergt actieve opstelling

2.1.1.2. ondersteunt

2.1.1.2.1. uitspraak

2.1.1.2.2. gespreksvaardigheid

2.1.1.3. moeilijkste vaardigheid

2.1.2. in de les

2.1.2.1. audio-/beeldfragment

2.1.2.1.1. vooraf

2.1.2.1.2. tijdens

2.1.2.1.3. na

2.1.2.2. keuze materiaal

2.1.2.2.1. authentiek materiaal

2.1.2.2.2. liedjes

2.1.2.2.3. variatie/diepgang

2.2. concreet

2.2.1. alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten (STRUCTUREREND)

2.2.1.1. rol vrijetijdsbesteder

2.2.1.1.1. de cursist luistert naar een kookprogramma en begrijpt alles

2.2.1.2. rol consument

2.2.1.2.1. de cursist luistert naar instructies van de dokter over hoe een medicijn te gebruiken