Beoordelen content

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Beoordelen content Door Mind Map: Beoordelen content

1. Test

2. Groep 1

2.1. Navigatie

2.1.1. Duidelijk waar je bent in cursus?

2.1.2. Is het gestructureerd?

2.2. Inhoud

2.2.1. Multimedia

2.2.1.1. Is het afwisselend?

2.2.2. Betrouwbaarheid informatie

2.2.2.1. Klopt de informatie?

2.2.3. Omvang / Duur

2.2.3.1. Te kort of te lang?

2.3. Vormgeving

2.4. Interactie

2.4.1. Werkvorm

2.5. Test

2.6. Gebruikersvriendelijkheid

2.7. Structuur

2.8. Inspirerend

2.8.1. Fun factor

2.8.2. Vernieuwend

2.8.3. Ontdekkend

2.9. Didactisch model

2.9.1. Doelgroep

2.9.1.1. Kennisniveau

2.9.2. Doelstelling

2.9.2.1. Leerdoelen

2.9.3. Toetsing

2.9.4. Reflectie

2.9.5. Feedback

2.10. Prijs/Kwaliteit

2.11. Techniek

3. Groep 2

3.1. leerdoelen

3.2. inhoud

3.2.1. niveaus

3.2.2. flexibiliteit in ontwikkeling (inkoop?) nieuwe content

3.3. techniek

3.3.1. systeemeisen

3.3.2. accessability

3.3.3. gui

3.3.4. flexibiliteit cms

3.4. interactie/communicatie

3.4.1. games

3.4.2. simulatie

3.4.3. challenges (1 op 1, veel op 1)

3.5. uitdagend

3.5.1. prikkelend

3.5.2. grafisch, visueel

3.6. (leer)doelgericht

3.6.1. gedoseerd, gefaseerd

3.7. prijs (aanschaf en technisch beheer/licenties, SLAs)

4. Groep 3

4.1. inhoud

4.1.1. niveau

4.1.2. doelgroep

4.1.3. doelstelling

4.1.4. actueel

4.2. versch werkvormen

4.2.1. tekst

4.2.2. testjes

4.2.3. rollenspel

4.2.4. wiki

4.3. doelgroep

4.4. vormgeving

4.4.1. audio

4.4.1.1. muziek

4.4.1.2. spraak

4.4.1.3. sounds

4.4.2. visueel

4.4.2.1. video

4.4.2.2. foto

4.4.2.3. tekst

4.4.2.3.1. hoeveelheid

4.4.2.3.2. lettertype etc.

4.5. tijd

4.5.1. doorlooptijd

4.5.2. efficientie

4.6. interactief

4.6.1. Nieuw knooppunt

4.6.2. belonen

4.6.3. feedback

4.6.3.1. op antwoorden

4.6.3.2. behaalde resultaten

4.6.4. chat, mail, twitter, forum

5. Groep 4

5.1. interactie

5.1.1. feedback

5.1.1.1. mogelijkheid voor gebruiker op leerproces

5.1.2. motiverend

5.1.2.1. werkvormen

5.1.3. Gebruik diverse media

5.2. Look and feel

5.2.1. vormgeving/kleur

5.2.2. toegankelijkheid

5.2.3. herkenbaarheid

5.2.4. eigen wijze

5.3. leerrendement

5.3.1. intervisie

5.3.2. toetsing

5.3.3. evaluaties

5.4. gebruiker gericht

5.5. Inhoud

5.5.1. less is more

5.5.2. eigen verantwoording

5.6. voorkennis

5.6.1. theorie

5.6.2. technische vaardigheden

6. Groep 5

6.1. overzichtelijk

6.1.1. heldere structuur

6.2. passend bij didactisch model

6.2.1. reflectie moet aanwezig

6.2.2. gericht op de doelgroep

6.2.3. kennis

6.2.4. vaardigheden

6.3. technisch uitvoerbaar

6.4. aansluiten bij doelgroep

6.4.1. onderwerp interessant

6.4.2. passend bij leerstijl of leerstijlen

6.4.3. niveau

6.5. sabotage ongevoelig

6.6. verschillende media middelen

6.6.1. video

6.6.1.1. animaties

6.6.2. tekst

6.6.3. internet

6.7. content moet nieuwsgierig maken

6.8. uitdagend, hard ervoor werken

6.8.1. succeservaring bieden

6.9. onderlinge communicatie

6.9.1. feed back

6.9.2. games

6.10. zelf ontwikkelen/inkopen

7. groep 6

7.1. orginaliteit

7.1.1. verwondering

7.1.2. authentiek

7.1.3. herkenbaarheid

7.2. zintuiglijk rijk

7.2.1. beeld

7.2.1.1. bewegend

7.2.1.2. stistaand

7.2.1.2.1. afbeeldingen

7.2.1.2.2. tekst

7.2.2. geluid

7.3. ervaren

7.3.1. ondersteuning praktijk

7.4. interactief

7.5. inhoud

7.5.1. structuur

7.5.2. opbouw

7.6. Nieuw knooppunt