De prijselasticiteit van sigaretten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De prijselasticiteit van sigaretten Door Mind Map: De prijselasticiteit van sigaretten

1. Opdrachtgever: De Rijksoverheid, ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.

2. Bron 2: Kosten/baten analyse tabaksontmoediging in Nederland.

2.1. Beoordeling bron: zowel subjectief als objectief. Het is een héle uitgebreide bron en de informatie is controleerbaar en betrouwbaar. Verslag gemaakt door Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, Maastricht University en Trimbos Instuut.

2.2. Informatiewaarde: meer dan volledig geschikt. Erg uitgebreid met heel veel verschillende hoofdstukken. Heel goed te gebruiken bij ons onderzoek.

2.2.1. University of Maastricht. (2016, juni 9). hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl. Opgehaald van University of Maastricht: https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files/hsr_mumc_maastrichtuniversity_nl/public_news_events/rapportmkba_09-06-2016_def_0.pdf

2.3. University of Maastricht. (2016, juni 9). hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl. Opgehaald van University of Maastricht: https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/sites/intranet.mumc.maastrichtuniversity.nl/files

3. Bron 3: Effecten accijns op het gebruik van tabaksproducten.

3.1. Beoordeling bron: objectieve bron. Controleerbare  informatie doordat de schrijver meerdere gepubliceerde bronnen heeft gebruikt.

3.2. Informatiewaarde: volledig geschikt. Sluit goed aan op ons onderzoek en heeft meerdere aanknopingspunten om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van prijs op tabaksgoederen.

3.3. Ketelaars, T., & Croes, E. (2015). assets.trimbos.nl. Opgehaald van Website van Trimbos: https://assets.trimbos.nl/docs/ef3e24a1-d9c8-48c8-a82f-402c1f6a94c9.pdf

4. Bron 1: Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret?

4.1. Beoordeling bron: objectieve bron. Niet controleerbaar waar de informatie van de bron vandaan komt.

4.2. Informatiewaarde bron: beperkt geschikt, vooral basis informatie. Gaat vooral over feitelijke cijfers van de geheven accijnzen over sigaretten.

4.3. Bronvermelding: Jellinek. (2016, Januari). Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret. Opgehaald van Jellinek.nl: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-accijns-wordt-er-geheven-op-een-sigaret/

5. Bron 5: Roken brengt ook de portemonnee ernstige schade toe.

5.1. Beoordeling bron: objectieve bron. Betrouwbaar, heeft aantoonbare informatie bij andere bronnen (Rijksoverheid website, groothandelaren en woordvoerders van verschillende instellingen)

5.2. Informatiewaarde bron: beperkt geschikt. Staan  verschillende feiten in over hoe geld wordt verdeeld van pakje sigaretten en effecten van accijnzen. Kan dus niet super veel uitgehaald worden.

5.3. RTL Z. (2016, april 23). rtlnieuws.nl. Opgehaald van RTL nieuws: http://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/roken-brengt-ook-de-portemonnee-ernstige-schade-toe

6. Bron 4: Prijs pakje sigaretten moet naar 23 euro.

6.1. Beoordeling bron: subjectieve bron. De alle informatie van het artikel wordt bevestigd door een onderzoek van de universiteit Maastricht, de RIVM en KWF kankerbestrijding.

6.2. Informatiewaarde bron:  volledig geschikt. alle informatie gegeven in het artikel zijn gebaseerd op een werkelijk onderzoek afkomstig van de universiteit van Maastricht.

6.3. Bronvermelding:  Algemeen Dagblad. (2016, Juni). Prijs pakje sigaretten moet naar 23 euro. Opgehaald van ad.nl: http://www.ad.nl/nieuws/prijs-pakje-sigaretten-moet-naar-23-euro~abded89f/

7. Aanleiding: De Rijksoverheid wil het aantal rokende studenten verlagen en de inkomsten uit de belastingen verhogen.

8. Doelstelling: De Rijksoverheid wil weten met hoeveel de accijnzen moeten stijgen om het aantal rokende studenten op de HU te verminderen en maximale winst uit de belastingen te halen.