Prinsjesdag

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Prinsjesdag Door Mind Map: Prinsjesdag

1. Geschiedenis en Traditie

1.1. Troonrede

1.1.1. koning leest voor

1.1.1.1. opent nieuw werkjaar

1.1.2. MP schrijft voorlopige tekst a.d.h.v. bijdragen van ministers

1.1.2.1. minister raad stelt definitief vast

1.1.2.2. gepubliceerd in de Staatscourant

1.2. Gouden koets

1.2.1. geschenk van de Amsterdamse bevolking

1.2.1.1. Koningin Wilhelmina wilde geen geschenk voor huldiging

1.2.1.1.1. nam pas 7 september 1898 in ontvangst

1.2.2. Koningin wilde graag staan met hoed

1.2.2.1. daarom gebogen dak

1.2.3. is nu in onderhoud

1.2.3.1. vervanger is de Glazen koets

1.3. hoedjes

1.3.1. Erica Terpstra bedacht in 1977 hoedjes dragen

1.3.1.1. als eerbetoon aan de Koningin

1.3.1.2. zetten daarmee een trend

1.4. koffertje

1.4.1. sinds 1947

1.4.1.1. minister Lieftinc wide 1e rijksbegroting in stijl brengen

1.4.1.1.1. hij kopieerde de traditie uit Engeland

1.4.2. in 1957 dreigde de traditie van het koffertje verloren te gaan

1.4.2.1. minister Hofstra nam rijksbegroting in zijn tas mee

1.5. Glazen koets

1.5.1. werd in 1821 bestelt voor Willem 1

1.5.1.1. in 1826 afgeleverd

1.5.2. word alleen nog bij speciale gelegenheden gebruikt

1.5.3. is nu de vervanger van de Gouden koets

2. Wie, wat, waar

2.1. Algemene Politieke Beschouwingen

2.1.1. worden meestal op woensdag of donderdag gehouden na prinsjesdag

2.1.2. troonrede word besproken

2.1.3. er wordt ook op de rijksbegroting gereageerd

2.2. Koning Willem Alexander

2.2.1. geboren op 27 april 1967

2.2.2. sinds dertig April 2013 Koning

2.2.3. Getrouwd met Koningin Maxima

2.2.3.1. heeft 3 kinderen

2.2.3.1.1. Catharina-Amalia

2.2.3.1.2. Alexia

2.2.3.1.3. Ariane

2.3. Leden van de staten generaal

2.3.1. is er sinds 1814

2.3.2. bestaat uit de  eerste en tweede kamer

2.3.3. maakt belangrijke beslissingen

3. miljoenennotaen rijksbegroting

3.1. Wat is de Milijoenennota

3.1.1. is een algemene toelichting van de NL regering op de verwachte inkomsten en uitgaven in de NL Rijksbegroting

3.1.2. belangrijkste plannen van kabinet besproken

3.1.3. ook wordt de algemene toestand van de NL economie besproken

3.1.4. ook belangrijk is de overheids finaciën

3.2. Wat is de Rijksbegroting

3.2.1. bestaat uit de begrotingen waarin de ontvangsten en uitgaven per begrotingshoofdstuk zijn aangegeven

3.2.1.1. er is een begrotingshoofdstuk per ministerie

3.2.1.1.1. per begrotingshoofdstuk is er een bgrotingswet

3.2.2. in 1840 werd de tweejarige begroting ingevoerd

3.2.2.1. 1848 werd de jaarlijkse begroting ingevoerd

4. Huishoudboekje Van Nederland

4.1. inkomsten

4.1.1. de inkomsten zijn 263,1 miljard euro in totaal

4.2. uitgaven

4.2.1. de uitgaven zijn 264,4 miljard in totaal

4.3. Directe Belating

4.3.1. directe belasting is 80,2 miljard euro

4.3.1.1. daarvan is de grootste inkomen loon- en inkomensbelasting met 56,1 miljard euro

4.4. indirecte belasting

4.4.1. de indirecte belasting is 80,7

4.4.1.1. waarvan de grootste inkomen omzet belasting is met 47,8 miljard euro

4.5. zorg

4.5.1. er word 75,4 miljard euro aan zorg uitgegeven

4.5.1.1. waarvan 48,4 aan medische zorg (incl. zorgtoeslag)

4.5.1.2. en 23,2 gaat naar langdurige zorg en verpleging

4.5.1.3. en 3,8 gaat naar verschillende kleine doeleinden