cultuurdrager en cultuuroverdrager

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
cultuurdrager en cultuuroverdrager Door Mind Map: cultuurdrager en cultuuroverdrager

1. persoonlijke cultuurdrager

1.1. kunst

1.1.1. muziek

1.1.1.1. opvoeding: Nederlandstalig, Simon en Garfunkel, Spaanse muziek

1.1.1.2. muziek als middel: passend bij stemming

1.1.1.3. Popmuziek, Jazz

1.1.2. film

1.1.2.1. Amerikaanse films

1.1.2.2. romcoms

1.2. erfgoed

1.2.1. nieuwsgierig naar historie die nu nog zichtbaar is: Amsterdamse grachtenpanden

1.2.2. rituelen

1.2.2.1. twee koekjes bij de thee dankzij mijn oma

1.2.2.2. Met kerst naar de kerk

1.2.2.3. Voorlezen belangrijke plaats in opvoeding

1.2.3. reizen zit in de familie

1.3. media

1.3.1. Communicatie middelen

1.3.1.1. Facebook

1.3.1.2. Whatsapp

1.3.1.3. Skype

1.3.1.4. Facetime

1.3.1.5. Telefoon

1.3.2. Netflix

1.3.3. TV

2. Cultuuroverdrager

2.1. Kunst: kinderen leren om hun gevoel en uitingen te koppelen aan muziek. Welke bewegingen of klanken passen bij een bepaald gevoel?

2.2. Erfgoed: Kinderen in Amsterdam laten verwonderen over architectuur waardoor vanuit die verwondering vragen ontstaan over het waarom en hoe.

2.3. Media: Kinderen leren over opzoeken van informatie op het internet: betrouwbaarheid en beeldvorming in de media (Napalmmeisje).

3. Cultuuronderwijs: SLO (2014): ''Ontwikkeling van het culturele (zelf)bewustzijn en reflecteren op de cultuur.'' LKCA (z.j.) : ''Cultuureducatie is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools.''

3.1. 3 domeinen:

3.1.1. Kunst: leerlingen maken kennis met kunst. Ze leren in kunstvormen hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen. (Kievit, 2014).

3.1.2. Erfgoed: De eigen omgeving staat centraal. Door middel van verleden en heden leren leerlingen de betekenis te geven aan de toekomst. (Kievit, 2014).

3.1.3. Media: Leerlingen leren (kritisch) om te gaan met media, zowel met de klassieke (kranten, radio, tv) als met nieuwe media (internet). Media-educatie draagt bij tot ‘mediawijsheid’. De Raad voor Cultuur omschrijft mediawijsheid als ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’ (Kievit, 2014).

3.2. 3 pijlers

3.2.1. Onderwerp

3.2.1.1. Onderwerp is pas cultureel als er een cultureel aspect in zit.

3.2.1.2. Betekenisvol en in leefwereld van leerlingen.

3.2.2. Cognitieve vaardigheden

3.2.2.1. Waarnemen: zintuigelijk

3.2.2.2. verbeelden: associëren

3.2.2.3. Conceptualiseren: begrippen

3.2.2.4. analyseren: structuur vinden

3.2.3. Media: drager van cultuur

3.2.3.1. Lichaam

3.2.3.2. Voorwerpen

3.2.3.3. Taal

3.2.3.4. Grafische tekens

3.3. Cultuur

3.3.1. definitie 1:

3.3.1.1. SLO (2014): ''Een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving.''

3.3.2. definitie 2:

3.3.2.1. ISBW (2015): ''Menselijke emoties en behoeften als blijdschap en woede, verdriet en angst, eten en voortplanten, hygiëne, sporten en spelen, vechten en liefhebben delen we met z’n allen. Maar de manier waarop ze geuit worden verschilt per cultuur. ''

3.3.3. definitie 3:

3.3.3.1. Taylor (in Tennekes, 1992): ‘Het complexe geheel omvat: kennis, geloof, kunst, wetten, moraal, gewoonten en alle andere vermogens en gewoontes die een mens zich verwerft als lid van een samenleving (p.12).’