template -Issue onderzoek: [onderwerp]

template voor het onderzoeken van een issue. Kan helpen bij het uitwerken van een probleem en het traject naar een oplossing.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
template -Issue onderzoek: [onderwerp] Door Mind Map: template -Issue onderzoek: [onderwerp]

1. onduidelijkheden

2. algemene Probleem beschrijving

2.1. Praktische beschrijving van de functionaliteit in relatie tot het proces.

2.2. Wat zien we

2.3. Wat is de verwachting

2.4. Wat denken we?

3. gerelateerde onderdelen

3.1. standaarden

3.2. software

3.3. technische inrichting

3.4. systemen

4. acties

5. discussies

6. afspraken en beslissingen

7. Doel

7.1. Een gedetailleerde weergave van het probleem om tot de juiste beslissingen en acties te komen die leiden tot een mogelijk oplossing die zo dicht mogelijk bij de gewenste situatie ligt.

8. Jargon (gebruikt of gerelateerd)

8.1. Afkortingen

8.2. Synoniemen

8.3. Termen

8.4. Definities

9. aanpak

9.1. 1) algemene beschrijving van het probleem vormen a.d.h.v. constateringen

9.2. 2) Gewicht van het probleem benoemen: - Beschrijf welk deel het probleem is en waarom. - Wat de voorwaarden zijn om tot een acceptabele situatie te komen.

9.3. 3) gerelateerde onderdelen benoemen

9.4. 4) inzoomen op onderdelen en relevante informatie hierover verzamelen

9.5. 5) identificeren van die onderdelen die meest waarschijnlijk bijdragen aan de oorzaak van het probleem.

9.6. 6) Verantwoordelijken van de onderdelen identificeren

9.7. 7) Mogelijke oplossingen uitdenken, inclusief het verwachtte resultaat van de oplossingen

9.8. 8) mogelijke oplossingen toetsen aan de gewenste situatie

9.9. 9) meest geschikte oplossing in samenhang overeenkomen

9.10. 10) benodigde acties benoemen en uitzetten

9.11. 11) oplossing testen, en toetsen aan het verwachtte resultaat(8)

9.12. 12) de oplossing accepteren of verwerpen