Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
KANSARMOEDE Door Mind Map: KANSARMOEDE

1. Multidimensionaliteit

1.1. Huisvesting

1.2. Gezondheid

1.3. Vrije Tijd

1.4. Inkomen

1.5. Arbeid

1.6. Onderwijs

2. Gevolgen

2.1. Gezondheid

2.1.1. Vaker afwezig op school

2.1.2. Psychomotorische ontwikkeling

2.2. Ouders

2.2.1. Werkeloosheid

2.2.2. Opleidingsniveau

2.3. Onderwijs

2.3.1. Matteüseffect

2.3.2. Pygmalioneffect

3. Oorzaken

3.1. Ouders

3.1.1. Taal

3.1.2. Werkeloosheid

3.1.3. Opleidingsniveau

3.2. Gezondheid

3.2.1. Vaker ziek

3.2.2. Voeding

3.2.3. Kleinere en 'lichtere' baby's bij geboorte

3.3. Sociaal Cultureel Kapitaal

3.3.1. School als filter

3.3.2. Vrijetijdsbesteding

3.3.3. Sociaal netwerk

3.4. Stabiliteit en veiligheid gezinsomgeving

3.4.1. Aantal verhuizingen

3.4.2. Werkeloosheid ouder

3.5. Gezinsrelaties

3.5.1. Zeer instabiel bij kansarme gezinnen

3.6. Materieel comfort

3.6.1. Onaangename woonomgeving en gebrek aan speelgoed

3.6.2. Bijkomende kosten school

3.7. Generatiearmoede

4. Cijfers

4.1. 21,1% heeft risico op armoede en sociale uitsluiting

4.2. 20,6% komt moeilijk rond

4.3. Meer dan 1300 kinderen leven in armoede

4.4. 1/5 verlaat secundair onderwijs zonder diploma

4.5. Risico bij jongeren

4.5.1. 0-15j: 17,4%

4.5.2. 16-24j: 19,5%

4.6. Ouderen (+65j): 15,2%

5. Wat te doen?

5.1. Integreren schoolleven

5.2. Contactpersonen/leerkrachten opleiden

5.3. Hulporganisaties promoten

5.4. Kosteloze alternatieven

5.5. Financiële steun organiseren

5.6. Kosteloos onderwijs

5.7. Communicatie tussen school- en thuismilieu

5.8. Integrale aanpak voor peuters en kleuters

6. Wat is het?

6.1. Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële. (Kind & Gezin)

7. Signalen

7.1. Ouders

7.2. Kinderen

7.3. School

8. Vijf armoedekloven

8.1. De gevoelskloof

8.2. De kenniskloof

8.3. De vaardighedenkloof

8.4. De persoonlijkheidskloof

8.5. De structurele kloof

9. Multidimensionaliteit

10. Filmpje!

11. Keuze

11.1. Actueel

11.2. Altijd dichtbij

11.3. Vicieuze cirkel

11.4. Groeiend probleem

12. Conclusie

12.1. Aanpakken op alle generatieniveaus

12.2. Organisaties zijn onbekend

12.3. Blijft groeien!