Kwaliteitszorg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Kwaliteitszorg Door Mind Map: Kwaliteitszorg

1. Veiligheid

1.1. Arbowet & regelgeving

1.1.1. Een gebouw moet voldoen aan eisen van de brandweer en de arbo- en milieuwetgeving

1.2. Handelen bij brand

1.2.1. 1 Breng mensen in veiligheid 2 Bel altijd de brandweer via 1-1-2 3 Breng jezelf nooit in gevaar

1.3. Brand voorkomen

1.3.1. Meld defecten aan apparaten en installaties direct Berg brandgevaarlijke vloeistoffen veilig op (buiten bereik van kinderen)

1.3.2. - Gooi geen belangrijke vloeistoffen weg in de     gootsteen of het toilet - Houd lucifers, aanstekers en brandbare               kaarsen buiten bereik van kinderen - Leeg geen volle asbakken in de prullen- of         vuilnisbak - Gaslek vermoeden; sluit gaskraan, ramen             open, waarschuw installatiebedrijf of                 gemeente - Controleer met enige regelmaat de                     rookmelders

1.4. Formulieren voorraadbeheer & archivering

1.4.1. Aanvraag offerte

1.4.2. Offerte

1.4.3. Bestelopdracht

1.4.4. Vrachtbrief en pakbon

1.4.5. Factuur

1.4.6. Magazijnontvangstbon

1.4.7. Voorraadkaart

2. Hygiëne & Materialen en middelen

2.1. Opgeruimd

2.1.1. Laat kinderen mee helpen. Als kinderen slordig zijn; geef aanwijzingen en vertel hoe en waarom het zo moet.

2.2. Schoonmaken materialen

2.2.1. Kasten schoonmaken en opnieuw opruimen Verkleedkleren wassen Materialen schoonmaken  **Extra opletten als er hoofdluis of een                 besmettelijke ziekte heerst

2.3. Het beheer van voorraden

2.3.1. De voorraden in de klas De voorraden in de kluis **Wie houdt dit bij? **Mag je zomaar iets pakken? **Aan wie geef je het door als het op raakt

2.3.2. Een voorraad kosteloos materiaal: doosjes, wc-rolletjes, vleeswarenschaaltjes, kurken, etc. Aan ouders wordt dit meestal gevraagd om in de gaten te houden en mee te nemen

2.4. Inventarislijst

2.4.1. Een speel- en leermaterialeninventarislijst geeft aan welke speel- en leermaterialen in welke groep aanwezig is

2.4.2. Dit geeft aan wat aanwezig is aan scharen, kwasten, lijm, potloden, papier, karton, schriften, enz.

3. Inrichting

3.1. De visie van de school

3.1.1. Normen & waarden

3.1.1.1. Met zorg en respect met elkaar en met de omgeving omgaan

3.2. Didactisch concept

3.2.1. Verschillende werkvormen

3.2.1.1. Ruimtes: * stilte en concentratie

3.2.1.2. Activiteiten voor uitbundig gedrag

3.2.1.3. Voldoende afstand tussen twee typen activiteiten

3.2.1.4. Hoeken met een fysieke schedingswand

3.3. Leerklimaat

3.3.1. Kind, leerkracht en onderwijsassistent samen kunnen werken aan ontwikkelingen en leren volgens het didactisch concept

3.3.1.1. Uitdagende elementen voor kinderen

3.3.1.2. Zelfstandig werkende plek

3.3.1.3. Samenwerkende plek

3.4. Sfeer

3.4.1. Vertrouwd & veilig

3.4.1.1. Kleuren geven een ruimte een bepaald karakter

3.4.1.1.1. Rood - Dynamische sfeer Geel en oranje - Stimulerend en warm Groen en blauw - Ontspannend en rustgevend

4. Gezonheid

4.1. Thema's

4.1.1. Voeding & mondgezonheid

4.1.2. Sport & bewegen

4.1.3. Roken & alcohol

4.1.4. Persoonlijke verzorging

4.1.5. Sociale-emotionele ontwikkeling

4.1.6. Relaties & seksualiteit

4.1.7. Veiligheid

4.1.8. Milieu

4.2. Bevordering

4.2.1. Voorbeeldgedrag

4.2.2. Welzijn, gezondheid & onderwijsresultaten

4.2.3. Gezonde-schoolbeleid

4.2.4. School; bereikbaarheid

4.2.5. Onderwijskerndoelen

4.2.5.1. *Oriëntatie op jezelf *Bewegingsonderwijs

4.3. Aanpak kernpunten

4.3.1. Structurele aanpak

4.3.2. Integrale aanpak

4.3.3. School staat centraal

4.3.4. Koppeling  collectieve preventie

4.3.5. samenwerking tussen preventie- partners

4.4. Modules aanpak

4.4.1. Oriënteren & organiseren

4.4.2. Activiteiten kiezen & uitvoeren

4.4.3. Schoolprofiel

4.4.4. Evaluatie