Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
gezondheidszorg Door Mind Map: gezondheidszorg

1. indeling naar echelon

1.1. nulde lijn of nulde echelon

1.1.1. sector van de zelfzorg , mantelzorg en de zelfhulpgroep. bestaat uit hulp binnen het gezin, de familie, buren, vrienden ze kunnen aan zienlijke bijdrage leveren tot het genezingsproces, aanvaardingsproces en verwerkingsproces van een ZV die lijdt aan een ziekte , aandoening of handicap

1.1.1.1. zelfzorg en de mantelzorg

1.1.1.1.1. staat in voor de zorg binnen in het gezin

1.1.1.2. zelfhulpgroepen

1.1.1.2.1. mensen die elkaar opzoeken met de zelfde problemen .en samen naar een oplossing zoeken

1.2. eerste lijn of eerste echelon

1.2.1. professionele hulp. gemakkelijk toegankelijk , hulp zonder opname, vertrouwd milieu

1.2.1.1. huisarts, tandarts, apotheker, logopedist, kinesist, thuisverpleegkunde, maatschappelijk werk, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ......

1.3. tweede lijn of tweede echelon

1.3.1. specialistische zorg die ambulant wordt versterkt, vaak doorverwijzing naar specialist = diagnose stellen, zonder opname,

1.4. derde lijn of derde echelon

1.4.1. gespecialiseerde intramurale zorg, verblijft in het ziekenhuis aangeduid met de C-D-G....

1.5. vierde lijn of vierde echelon

1.5.1. voorzieningen voor specifieke groepen zieken me een doorgedreven specialistaie

1.5.1.1. voorzieningen voor langdurige zieken en zorg voor hoogbejaarde bewoners

1.5.1.2. dan en nacht centra

1.5.1.3. ontwenningscentra

1.5.1.4. specifieke voorzieningen voor revalidatie , eveneens de beschutte werkplaatsen

2. indeling naar plaats

2.1. intramuraal

2.1.1. zorg word gegeven binnen de muren van een instelling waar onderzoek, behandeling,verpleging en verzorging mogelijk zijn.

2.1.2. poliklinische zorg, dag en/of nachtbehandeling zorg gerekend indien gebruik maken van medisch , paramedisch en verpleegkundige personeel en apparatuur in instelling

2.2. extramuraal

2.2.1. de gezondheidszorg buiten de muren van de instelling = huisarts

2.3. transmuraal

2.3.1. aangepaste woonvormen, serviceflats...

3. indeling naar aard

3.1. preventieve gezondheidszorg

3.1.1. ziek worden voorkomen

3.1.1.1. milieugericht

3.1.1.1.1. zo weinig mogelijk bloot te stellen aan ziekmakende factoren door aandacht aan huisvesting,stress, milieuhygiëne, geluidshinder

3.1.1.2. mensgericht of maatschappelijk

3.1.1.2.1. richt zich naar de gezond mens als individu of in groep.kan toegepast worden in diverse levensfasen

3.2. curatieve gezondheidzorg

3.2.1. zieke mens beter te maken met gebruik van heelkundige of geneeskundige technieken, dieet, psychotherapie.

3.3. palliatieve gezonheidzorg

3.3.1. geneeskunde zal zich niet meer richten op de genezing van de ziekte , wel de pijn en de ongemakken proberen te verzachten.

4. soorten ziekenhuizen

4.1. acute instellingen

4.1.1. algemene ziekenhuizen zonder universitaire bedden

4.1.2. algemene ziekenhuizen met universitair karakter minder dan 50% van de totale capaciteit

4.1.3. universitaire ziekenhuizen

4.2. exclusief geriatrische instellingen

4.3. gespecialiseerde instellingen

4.4. psychiatrische ziekenhuizen

4.4.1. gespecialiseerd in begeleiding van ZV die lijden aan diverse vormen van psychiatrische klachten