Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vergadering Door Mind Map: Vergadering

1. Wat is belangrijk bij de start van een vergadering?

1.1. tijdig uitnodigingen sturen naar de uitgenodigde deelnemers.

1.1.1. vb. via mail

1.2. maak een agenda met de punten die aan bod zullen komen.

1.2.1. stuur dit naar de deelnemers

1.3. niet veel mensen uitnodigen.

1.3.1. 2 tot 3 mensen komen vaak op betere resultaten.

1.4. controleer of alle nodige materieel aanwezig is tijdens de vergadering.

1.4.1. Vb. projector, drank..

2. Wat is belangrijk tijdens de vergadering?

2.1. Dat een vergaderinggeopend en gesloten moet worden.

2.1.1. dit gebeurd meestal door de voorzitter.

2.2. Dat je op tijd begint en de tijd in het ooh houd.

2.2.1. zodat het niet te lang duurt.

2.3. las een korte pauze bij lange vergaderingen.

2.4. Dat je probeert op een gestructureerd manier te werken.

2.4.1. VB. een ronde tafel gebruiken, zodat iedereen aan het woord kan.

2.5. Dat je bondig en duidelijk moet spreken.

2.5.1. Gebruik stevige argumenten.

2.6. dat je u collega's niet onderbreekt.

2.7. Dat je niet teveel afwijkt van onderwerp.

2.8. Dat je vragen stelt als je iets niet begrijpt.

2.9. Dat je actief deelneemt aan een vergadering. Spreek!

2.10. Dat je voor een samenvatting zorgt van de vergadering.

3. Wat is belangrijk na de vergadering?

3.1. dat je aan het einde van de vergadering een verslag hebt.

3.2. Taken die je krijgt werk je af en respecteer dedeadline.

4. welke rollen zijn er tijdens een vergadering en wie doet wat?

4.1. De voorzitter

4.1.1. Heeft de leiding over de vergadering.

4.1.2. Start en sluit de vergadering.

4.1.3. Zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt.

4.1.3.1. Zodat de discussie constructief verloopt.

4.1.4. Dat er op het einde van de vergadering een samenvatting wordt gegeven.

4.2. De deelnemer

4.2.1. Actief deelnemen aan de vergadering.

4.2.2. Toont respect voor de opinie van anderen.

4.2.3. Moet de taken uitvoeren die hij of zij krijgt.

4.2.4. Spreekt goed en duidelijk.

4.3. De notulist

4.3.1. Maakt de schriftelijke verslag.

4.3.1.1. Stuurt het nadien door naar alle deelnemers.

4.3.2. Is aanwezig tijdens de vergadering.

4.3.3. Schrijft of typt.