Dillema zelfredzaamheid stimuleren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Dillema zelfredzaamheid stimuleren Door Mind Map: Dillema zelfredzaamheid stimuleren

1. Beroepscode

1.1. 1.1 Als verpleegkundige/verzorgende oefen ik het beroep uit met het oog op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager.

1.2. 1.2 Als verpleegkundige/verzorgende handel ik bij de uitoefening van mijn beroep naar de normen, richtlijnen, protocollen, gedragsregels en eisen van zorgvuldigheid die invulling geven aan goed hulpverlenerschap (professionele standaard).

1.3. 1.3 Als verpleegkundige/verzorgende ben ik verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op mijn eigen handelen, bejegening en gedrag als professional.

1.4. 1.4 Als verpleegkundige/verzorgende houd ik mijn kennis en vaardigheden voor het op verantwoorde en adequate wijze uitoefenen van het beroep op peil.

1.4.1. 1.5 Als verpleegkundige/verzorgende ken ik de grenzen van mijn eigen deskundigheid en beroepsverantwoordelijkheid en verricht ik alleen handelingen die binnen deze grenzen liggen.

1.5. 1.6 Als verpleegkundige/verzorgende neem ik initiatieven en ondersteun ik activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van het beroep en de kwaliteit van zorg.

1.6. Zet je collega’s in hun kracht. Neem mensen niet te snel werk uit handen: ondersteun ze zo, dat ze verder kunnen.

1.7. 1.7 Als verpleegkundige/verzorgende draag ik bij aan een veilige zorgverlening.

1.8. 3.2 Als verpleegkundige/verzorgende werk ik samen met zorgverleners van andere disciplines.

1.9. Durf jezelf te zijn en sluit van daaruit aan bij je klant. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, eigen kwaliteiten en een eigen communicatiestijl. Maak contact op een manier die past bij jou én bij je klant.

1.9.1. Maak het verschil door de manier waarop je zorg biedt. Wees persoonlijk, betrokken, en werk vanuit je relatie met de klant (en de mantelzorger).

2. Toevoeging / mijn normen en waarden

2.1. Ik vind het belangrijk dat je als team samen sterk staat en ieder zijn eigen kwaliteiten heeft.

2.2. Ik vind het belangrijk om te denken vanuit de zorgvrager en niet vanuit je eigen referentiekader.

2.3. Ik vind het belangrijk te denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit problemen

2.4. 1.2 Als verpleegkundige/verzorgende handel ik bij de uitoefening van mijn beroep naar de normen, richtlijnen, protocollen, gedragsregels en eisen van zorgvuldigheid die invulling geven aan goed hulpverlenerschap (professionele standaard).

2.5. 2.3 Als verpleegkundige/verzorgende stel ik in de zorgverlening de zorgvrager centraal.

2.6. Iedereen bij Sensire is gelijkwaardig. Wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen. Bespreek met elkaar hoe je het beste eruit haalt.

2.7. Durf jezelf te zijn en sluit van daaruit aan bij je klant. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, eigen kwaliteiten en een eigen communicatiestijl. Maak contact op een manier die past bij jou én bij je klant.

2.8. Geef klanten de regie. Neem mensen niet te snel iets uit handen: ondersteun ze zo, dat ze het (weer) zelf kunnen doen.

3. Sensire

3.1. Meesterschap: echt contact met de klant

3.1.1. Geef klanten de regie. Neem mensen niet te snel iets uit handen: ondersteun ze zo, dat ze het (weer) zelf kunnen doen.

3.2. Samenwerken: samen sta je sterk

3.2.1. Draag vanuit je eigen rol je steentje bij aan het teamresultaat. Iedereen heeft eigen kwaliteiten en van daaruit een eigen rol binnen het team. Bied anderen ook de ruimte om die rol vorm te geven.

3.2.2. Samen kom je verder. Zorg voor een sfeer waarin je elkaar begrijpt, respecteert en van elkaar leert. Kijk met een open blik naar elkaars kwaliteiten en maak optimaal gebruik van de onderlinge verschillen.

3.3. Ondersteunen: zodat je kunt doen waar je goed in bent

3.3.1. Standaardisatie geeft houvast en vrijheid. Zo weet je waar je aan toe bent en waar je snel kunt vinden wat je nodig hebt. Vervolgens kun je er zelfstandig mee aan de slag.

3.3.2. 2.3 Als verpleegkundige/verzorgende stel ik in de zorgverlening de zorgvrager centraal.

3.3.3. Vanuit standaardisatie is maatwerk mogelijk. Standaardiseren vermindert bureaucratie en houdt de kosten laag. Dat geeft de ondersteunende diensten de ruimte hun specialisme in te zetten waar dat echt nodig is.

3.4. Eigenaarschap: verantwoordelijkheid voelen, nemen én opeisen

3.4.1. Neem je verantwoordelijkheid. Vertrouw op jezelf en je eigen inschattingen. Durf zelfstandig beslissingen te nemen. Pak problemen en kansen die je tegenkomt zelf op.

3.4.2. Iedereen bij Sensire is gelijkwaardig. Wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen. Bespreek met elkaar hoe je het beste eruit haalt.

3.4.3. Wees trots op wat je bereikt. Je bent eigenaar van je werk en je voelt je ermee verbonden. Jij bent dus ook mede verantwoordelijk is voor de resultaten. Daar kun je trots op zijn!

3.5. Leiderschap: inspireren door voorbeeldgedrag

3.5.1. Wees een leider vanuit je eigen passie. Een leider geeft het goede voorbeeld. Op jouw manier kun je een leider zijn. Wacht niet af, neem zelf het initiatief. Doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

3.5.2. Inspireer en laat je inspireren. Vanuit je passie kun je je collega’s enthousiast maken. Sta open voor leiderschap van anderen, dan leer je elke dag bij. Leiderschap is richting geven én luisteren.

3.5.3. Werk gericht aan de toekomst. Zet je leiderschap in om richting te geven aan jezelf en je collega’s. Daarmee breng je samen veranderingen op gang. Met ruim 6.000 leiders zijn we klaar voor de toekomst!

4. Ken je eigen talenten en die van je collega’s. Sommige dingen kun je heel goed, andere kosten meer moeite. Probeer wat je niet weet of kunt, niet te verbloemen: durf ondersteuning te vragen waar nodig.

5. Dit geldt voor mij ook voor collega's

6. Ik ben het er niet mee eens dat je het protocol stapsgewijs moet volgen, ik pas me aan op de zorgvrager, tenzij dit gevolgen heeft voor het doel en eventuele complicaties laat optreden.

7. Ik vind het belangrijk professionaliteit ook inhoud dat je emoties hebt en die ook mag tonen. Zodoende kennis te beschikken hoever je kan gaan en niet verder gaat dan empathie tonen.

7.1. 1.1 Als verpleegkundige/verzorgende oefen ik het beroep uit met het oog op het welzijn en de gezondheid van de zorgvrager.