CASUS CULTUUR- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
CASUS CULTUUR- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Door Mind Map: CASUS CULTUUR- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

1. Brian Pots, Master Agogische Wetenschappen

2. meso

2.1. KTA Jette

2.1.1. profiel

2.1.1.1. Nederlandstalige school in Brussel

2.1.1.1.1. veranderende leerlingenpopulatie

2.1.1.2. GO! Gemeenschapsonderwijs

2.1.1.3. implementeert het Pedagogisch Project

2.1.1.4. "Sociaal profiel"

2.1.1.4.1. studierichtingen: sociale en artistieke sector

2.1.1.5. visie school

2.1.1.5.1. inspelen op taalheterogeniteit

2.1.1.5.2. nieuw taalbeleid voor de noden van een Brusselse context

2.1.2. situering

2.1.2.1. Onderwijsvorm

2.1.2.1.1. TSO

2.1.2.2. Graad

2.1.2.2.1. 1ste jaar van de 3de graad (5de)

2.1.2.3. Studierichting

2.1.2.3.1. STW (Sociale en Technische Wetenschappen)

3. micro

3.1. Specifiek gedeelte

3.1.1. TV Opvoedkunde

3.1.1.1. visie lespraktijk

3.1.1.1.1. sociale component

3.1.1.1.2. technische component

3.1.1.1.3. wetenschappelijke component

3.1.1.2. leerplandoelstelling zoeken voor GO! onderwijs

3.1.1.2.1. TSO - 3de graad - specifiek gedeelte Sociale en technische wetenschappen

3.1.1.2.2. TV Opvoedkunde/huishoudkunde

3.1.1.3. leerplandoelstellingen: "Gedragsproblemen in verband brengen met opgroeien in een normarme omgeving"

3.1.1.3.1. leerinhouden

3.1.1.3.2. tutordoelstellingen

3.1.1.4. enkele algemene doelstellingen

3.1.1.4.1. zicht hebben op de eigen ontwikkeling

3.1.1.4.2. bereidheid hebben tot zelfreflectie

3.1.1.4.3. empathische vaardigheden hebben

4. macro

4.1. Onderwijsnet

4.1.1. GO! Gemeenschapsonderwijs, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

4.1.1.1. PPGO (Pedagogisch Project van het GO)

4.1.1.1.1. Waarden en algemene doelstellingen GO!

4.1.1.1.2. begeleidingsdienst