Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel Door Mind Map: Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel

1. Fermentatie =gisting

1.1. Endogene elektronenacceptor

1.2. Praktische gevolgen: melkzuur, ethanol,...

1.3. Melkzuurfermentatie

1.3.1. Homolactic: produceert alleen melkzuur

1.3.2. Heterolactic: produceert ook bijproducten

1.4. Propionzuurfermentatie

1.4.1. Melkzuur oxideren tot pyrodruivenzuur, omzetten tot propionzuur en CO2

1.4.2. Bij kaas

1.5. Gasvorming

1.5.1. Darmen

1.5.2. H2 en CO2

1.5.3. Spijsverteringsproblemen: gas niet geabsorbeert

1.6. Butaandiolfermentatie

1.6.1. Besmetting drinkwater: kleurreactie + verzuring

2. Anaërobe respiratie: gebruiken exogene elektronenacceptor, maar geen O2

2.1. Nitraatrespiratie =denitrificatie

2.1.1. vlot assimileerbare N voor planten

2.2. Sulfaatrespiratie

2.2.1. H2S stank

2.3. Carbonaatrespiratie

2.3.1. methaanbron

3. Aërobe respiratie

3.1. suiker oxideren tot CO2

3.2. O2 is elektronenacceptor

3.3. De meeste bacteriën

4. Eukaryoot metabolisme

4.1. Katabolisme =opbouw

4.2. Anabolisme =afbraak

4.3. Aërobe respiratie =opeenvolging katabole processen met O2 als elektronenacceptor (uit omgeving, exogeen)

4.4. Anaërobe fermentatie: bij zuurstoftekort ->endogene stof als elektrotenacceptor

4.5. Weinig variatie

5. Fermentatie <-> ademhaling

5.1. Twee manieren anaëroob leven

5.1.1. substantiële fermentatiecapaciteit

5.1.2. anorganische elektronenacceptor (niet O2)

5.2. Bacterieën indelen

5.2.1. obligaat aëroben =O2 noodzakelijk

5.2.2. micro-aërofielen =O2 in mindere maten nodig

5.2.3. facultatieve anaëroben =subst. fermentatiecapaciteit maar O2 wanneer mogelijk

5.2.4. obligate anaëroben =niet groeien in aanw. van O2

5.2.4.1. Missen enzym dat superoxide (O2-) neutraliseert

5.2.5. aërotolerante anaëroben =altijd fermentatie

6. Autotrofie =zelf organische verbindingen opbouwen

6.1. Energiebron nodig (eukaryoten:fotosynthese)

6.2. Foto-autotrofe bacteriën

6.2.1. Cyanobacteriën: zelfde als bij planten

6.2.2. Andere bacteriën: geen water als elektronendonor ->vooral H2S ->groene en purpere zwavel bacteriën ->geen O2 productie (en 1 fotosysteem)

6.3. Chemo-autotrofie

6.3.1. Energie uit oxidatie van anorganische verbindingen

6.3.2. Nitrificatie door nitrificerende bacteriën: vormen van ammoniak en nitriet nitraat(goed voor planten)

6.3.2.1. ammoniumoxiderende bacteriën: NH4+ oxideren tot NO2-

6.3.2.2. Nitrietoxiderende bacteriën: NO2- oxideren tot NO3-

7. Stikstoffixatie =sommige prokaryoten: N2 (gas) reduceren tot NH3 met nitrogenase enzym

7.1. N2 door stikstoffixatie NH3: door ammonificatie NH4- door nitrificatie NO2-->NO3- door denitrificatie N2

7.2. Twee groepen

7.2.1. Vrijlevende stikstoffixerende

7.2.2. Symbiotisch stikstoffixerende =in plant beschermd tegen O2