Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel Door Mind Map: Bacterieel metabolisme =chemische reacties in cel

1. Fermentatie =gisting

1.1. Endogene elektronenacceptor

1.2. Praktische gevolgen: melkzuur, ethanol,...

1.3. Melkzuurfermentatie

1.3.1. Homolactic: produceert alleen melkzuur

1.3.2. Heterolactic: produceert ook bijproducten

1.4. Propionzuurfermentatie

1.4.1. Melkzuur oxideren tot pyrodruivenzuur, omzetten tot propionzuur en CO2

1.4.2. Bij kaas

1.5. Gasvorming

1.5.1. Darmen

1.5.2. H2 en CO2

1.5.3. Spijsverteringsproblemen: gas niet geabsorbeert

1.6. Butaandiolfermentatie

1.6.1. Besmetting drinkwater: kleurreactie + verzuring

2. Anaërobe respiratie: gebruiken exogene elektronenacceptor, maar geen O2

2.1. Nitraatrespiratie =denitrificatie

2.1.1. vlot assimileerbare N voor planten

2.2. Sulfaatrespiratie

2.2.1. H2S stank

2.3. Carbonaatrespiratie

2.3.1. methaanbron

3. Aërobe respiratie

3.1. suiker oxideren tot CO2

3.2. O2 is elektronenacceptor

3.3. De meeste bacteriën

4. Fermentatie <-> ademhaling

4.1. Twee manieren anaëroob leven

4.1.1. substantiële fermentatiecapaciteit

4.1.2. anorganische elektronenacceptor (niet O2)

4.2. Bacterieën indelen

4.2.1. obligaat aëroben =O2 noodzakelijk

4.2.2. micro-aërofielen =O2 in mindere maten nodig

4.2.3. facultatieve anaëroben =subst. fermentatiecapaciteit maar O2 wanneer mogelijk

4.2.4. obligate anaëroben =niet groeien in aanw. van O2

4.2.4.1. Missen enzym dat superoxide (O2-) neutraliseert

4.2.5. aërotolerante anaëroben =altijd fermentatie

5. Eukaryoot metabolisme

5.1. Katabolisme =opbouw

5.2. Anabolisme =afbraak

5.3. Aërobe respiratie =opeenvolging katabole processen met O2 als elektronenacceptor (uit omgeving, exogeen)

5.4. Anaërobe fermentatie: bij zuurstoftekort ->endogene stof als elektrotenacceptor

5.5. Weinig variatie

6. Autotrofie =zelf organische verbindingen opbouwen

6.1. Energiebron nodig (eukaryoten:fotosynthese)

6.2. Foto-autotrofe bacteriën

6.2.1. Cyanobacteriën: zelfde als bij planten

6.2.2. Andere bacteriën: geen water als elektronendonor ->vooral H2S ->groene en purpere zwavel bacteriën ->geen O2 productie (en 1 fotosysteem)

6.3. Chemo-autotrofie

6.3.1. Energie uit oxidatie van anorganische verbindingen

6.3.2. Nitrificatie door nitrificerende bacteriën: vormen van ammoniak en nitriet nitraat(goed voor planten)

6.3.2.1. ammoniumoxiderende bacteriën: NH4+ oxideren tot NO2-

6.3.2.2. Nitrietoxiderende bacteriën: NO2- oxideren tot NO3-

7. Stikstoffixatie =sommige prokaryoten: N2 (gas) reduceren tot NH3 met nitrogenase enzym

7.1. N2 door stikstoffixatie NH3: door ammonificatie NH4- door nitrificatie NO2-->NO3- door denitrificatie N2

7.2. Twee groepen

7.2.1. Vrijlevende stikstoffixerende

7.2.2. Symbiotisch stikstoffixerende =in plant beschermd tegen O2