Minder dan 2 jaar ziek

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Minder dan 2 jaar ziek Door Mind Map: Minder dan 2 jaar ziek

1. Betrokkene is in loondienst en/of heeft uitkering

2. sociaal-medische advisering en indicatiestelling: Arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, urgentieverklaringen voor huisvesting en WMO-voorzieningen en/of het indiceren van AWBZ-zorg.

2.1. artsen die werkzaam zijn op het gebied van de sociaal-medische advisering en indicatiestelling

2.1.1. Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen Leden van de VIA zijn over het algemeen werkzaam bij Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), private adviesbureaus of als ZZP'er.

2.1.2. Vragen advies van experts en artsen in de reguliere zorg, geen expertisebureaus

3. Langer dan 2 jaar ziek

3.1. WIA uitkering

3.1.1. WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. 2 jaar of langer ziek en (in de toekomst) mogelijkheid tot werken.

3.1.1.1. WGA: Loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna loonaanvullinguitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU).

3.1.1.1.1. Met de arbeidsdeskundige UWV worden re-integratiemogelijkheden besproken

3.1.2. IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. 2 jaar of langer ziek, niet of nauwelijks in staat tot werken en slecht een kleine kans is op herstel.

3.2. WAO uitkering (voor 1 januari 2004 ziek geworden)

3.2.1. Met de arbeidsdeskundige UWV worden re-integratiemogelijkheden besproken

3.2.1.1. Arbeidsdeskundige UWV

3.2.1.1.1. Mogelijk inschakeling re-integratiebedrijf via UWV

3.3. WAZ uitkering

3.3.1. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. | Tot 1 augustus 2004 was de WAZ de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden en niet eerder een WAZ-uitkering hebben aangevraagd, kunnen nu nog een WAZ-uitkering krijgen.

3.3.1.1. Met de arbeidsdeskundige UWV worden re-integratiemogelijkheden besproken

3.3.1.1.1. Arbeidsdeskundige UWV

4. Heeft werkgever (loondoorbetaling)

4.1. Is net ziek

4.1.1. Is in loondienst

4.1.1.1. Meldt zich zsm bij werkgever

4.1.1.1.1. Werkgever betaalt loon door, max 2 jaar, minimaal 70% van loon

4.1.1.1.2. Bedrijfsarts volgt het schema van de Wet Verbetering Poortwachter

4.1.2. Heeft WW, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering naast werk

4.1.2.1. Meldt zich bij werkgever en UWV

4.1.2.1.1. Behoudt WW-uitkering tijdens eerste 13 ziekteweken. Daarna Ziektewet-uitkering

4.1.2.1.2. Bij WIA-WAO-WAJONG of WAZ: Werkgever betaalt loon door, max 2 jaar. Kan ziektewet-uitkering krijgen voor zieke werknemer

4.1.2.1.3. Verzekeringsarts UWV

4.1.2.1.4. Arbodienst of bedrijfsarts

4.2. Is Eigen risicodrager

5. Heeft geen werkgever (uitzendkrachten, oproepkrachten, binnen 4 weken na afloop contract ziek, heeft WW uitkering (Krijgen in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering)

5.1. Is net ziek

5.1.1. Dienstverband beëindigd tijdens ziekte of Ziek binnen 4 weken na afloop dienstverband

5.1.1.1. Ziektewet-uitkering van UWV

5.1.1.1.1. Re-integratie begeleider UWV

5.1.2. Werkt bij uitzendbureau

5.1.2.1. 1. In contract staat een uitzendbeding? Dan stopt het dienstverband. Het uitzendbureau geeft ziekmelding aan UWV door. Uitzendkracht maakt met UWV afspraken over re-integratie. 2. In het contract staat geen uitzendbeding? Uitzendbureau betaalt loon tijdens ziekte door. en is verantwoordelijk voor re-integratie.

5.1.2.1.1. Casemanager Werkgever

5.1.2.1.2. Re-integratie begeleider UWV

5.2. Bijna 6 weken ziek

5.2.1. Probleemanalyse

5.2.1.1. Verzekeringsarts of Sociaal medisch verpleegkundige UWV

5.3. 8 weken ziek

5.3.1. Plan van aanpak. Mogelijkheden tot arbeid worden besproken

5.3.1.1. Arbeidsdeskundige UWV

5.3.1.2. Re-integratiebegeleider UWV

5.3.1.3. Verzekeringsarts UWV

5.4. 44 weken ziek

5.4.1. Betrokkene is bijna 1 jaar ziek en krijgt een uitnodiging voor de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Beoordeeld of betrokkene nog steeds recht heeft op een Ziektewet-uitkering door te kijken of ander werk kan doen. Als daarmee weer genoeg is te verdienen, stopt de Ziektewet-uitkering na 1 jaar en 1 maand.

5.4.1.1. Verzekeringsarts of arbeidsdeskundige UWV

5.5. 1 jaar en 9 maanden ziek

5.5.1. WIA aanvraag

5.5.1.1. Verzekeringsarts UWV

6. Bezwaar- en Beroepszaken tegen beslissingen UWV

6.1. Onafhankelijke Medische Expertisebureau

6.1.1. Onafhankelijke Medische Expertisebureau's die worden ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims, (ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV) voor particulieren en werkgevers. Werken voor individuele cliënten, advocatenkantoren, werkgevers en verzekeringsmaatschappijen.

6.1.1.1. http://expertisebalie.nl/

7. Overige stakeholders

7.1. P&O deskundigen - beleid

7.1.1. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

7.2. Preventiemedewerker

7.3. Psychisch hulpverlener

7.3.1. Bedrijfsmaatschappelijk werker

7.3.2. Loopbaanadviseur

7.3.3. Bedrijfspsycholoog

7.3.3.1. Nederlandse Order van Beroepscoaches