Partijen in Noorderpark

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Partijen in Noorderpark Door Mind Map: Partijen in Noorderpark

1. Culturele organisaties die 'iets' willen met/in het gebied

1.1. Siberia

1.2. Werken aan werk

1.2.1. Albert Hutschemaekers

1.2.1.1. fietsroutes verbeteren

1.2.1.2. maak lange termijn visie, hou rekening met groei bevolking

1.2.1.3. doorbreek oude structuren

1.2.1.4. luchtbrug mitros flats - noorderpark

1.3. Soenda

1.3.1. Joris Koenen

1.3.1.1. behoefte aan evenemententerreinen in utrecht

1.3.1.2. standaardiseer regelgeving

1.4. Wijk&co

1.4.1. Tjitske van der Woude

1.4.2. Jelle de Boer

1.4.2.1. Overvechters komen moeilijk uit de flats

1.4.2.2. goede horeca mist

1.4.2.3. richt je niet alleen op bezoekers uit overvecht

1.5. Kunstenhuis De Bilt

1.5.1. Marieke Thomassen

1.5.1.1. fort ruigenhoek als dependance van het kunstenhuis

1.5.1.2. fort als retraitecentrum met nadruk op natuur en stilte

1.5.1.3. kleinschalige biologische streekhoreca

1.5.1.4. betere entree van het gebied

1.5.1.5. plek om naar toe te gaan

1.5.1.6. meer aanwezigen toestaan op het fort

1.6. Kaap/tweetakt

1.6.1. Rozemarijn Gerritsen

1.6.2. Petra Blok

1.6.2.1. ervaren weinig ruimte in de regelgeving

1.6.2.2. willen graag in het fort blijven

1.6.2.3. voelen gemeente De Bilt meer als medestander

1.6.2.4. maak het mogelijk dat er meer mensen aanwezig mogen zijn in het Fort

1.6.2.5. willen graag samenwerken met partijen uit de omgeving

1.6.2.6. op zoek naar structurele oplossingen voor verkeersproblemen

1.6.2.7. willen helpen in beter bekendmaken van het gebied

1.6.2.8. zien kansen voor kleinschalige horeca

2. natuur/cultuurhistorische partijen

2.1. Nieuwe Hollandsche Waterlinie

2.2. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

2.2.1. Anne Schopman

2.2.1.1. beheert een subsidiepot

2.2.1.2. hollandse waterlinie biedt veel mogelijkheden

2.2.1.3. droom is bevorderen gebruik en ervaring van cultureel erfgoed

2.3. SGL (stichting.. landschap

2.3.1. Herman Geerdes

2.3.1.1. grote behoefte en noodzaak aan samenwerking

2.3.1.2. eenduidige visie

2.3.1.3. Gemeente Utrecht moet gaan opereren als trekker

2.3.1.4. creeer evenementenkalender

2.3.1.5. denk ruimer dan de grenzen van het gebied

2.3.1.6. maak het gebied beter bereikbaar

2.3.2. Marieke Fleer

2.4. Hoog Heemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)

2.4.1. Herman van Rooijen

2.4.1.1. bereikbaarheid is belangrijk

2.4.1.2. kinderen zijn aanjager voor bezoek

2.4.1.3. meer passende activiteiten organiseren (nadruk op sport)

2.4.1.4. waterspeelplek kan veel uitnodigender

2.4.1.5. maak volkstuinen ook toegankelijk als wandelgebied

2.4.1.6. zorg voor veel gebruikers zodat die kracht van het gebied kunnen blijven benadrukken

2.4.1.7. kans: watercompensatie van verharding NRU?

2.5. Natuur en Milieugroep Overvecht (NMO)

2.5.1. Marian Peterse

2.5.1.1. natuur en beheer op duurzame manier ontwikkelen

2.5.1.2. zonering versterken en verduidelijken

2.5.1.3. onduidelijk waar honden wel/niet mogen loslopen. Marian wil liever alle honden aangelijnd

2.5.1.4. oostelijk van gagelbos en zuidelijk van fietspad gebied zonder fietspaden: erg waardevol natuurgebied!

2.5.1.5. pad door oostelijk/zuidelijk gebied kan, maar alleen wandelaars. lastig om loslopende honden en mountainbikers te weren

2.5.1.6. gebied rondom fort ruigenhoek kwetsbare natuur, gebruik moet zich daar op aanpassen

2.5.1.7. evenementen oostelijk in gebied plannen

2.5.1.8. stichting vrienden van..

2.5.1.9. vrijwilligersgroep voor onderhoud

2.5.1.10. Wat mist zijn toegangsborden met uitleg over het gebied

2.6. recreatie midden nederland

2.6.1. Mary de Haan

2.6.1.1. behoefte aan duidelijke set met regels voor evenementen

2.6.1.2. bestuur is verdeeld over evenementen

2.6.1.3. honden losloopgebied vergroten is onwenselijk

2.6.1.4. toevoegen openbare toiletten

2.6.1.5. park met mogelijkheden om te sporten maakt noorderpark uniek

2.7. Stichting Groenekans Landschap

2.7.1. Thijs Pons

2.7.1.1. stichting hecht meer aan slagenlandschap dan recreatie

2.7.1.2. niet meer wandelpaden aanleggen, er moeten stilte gebieden blijven

2.7.1.3. geen goede handhaving

2.7.1.4. wil samen met SBB kijken naar het snoeibeleid, nu nieuwe aanplant noch bos noch park

2.7.1.5. jonge bossen en recreatieve functies eigenlijk gebiedsvreemde ontwikkelingen

2.7.1.6. huidige landbouw verhoudt zich minder goed met natuur

2.7.1.7. graspad tussen fort Gagel en Ruigenhoek geen bedreiging voor weidevogels

2.7.1.8. is bereid om nog een keer mee te denken over toekomst

3. gebiedseigenaren

3.1. Staatsbosbeheer

3.1.1. Wout Neutel

3.1.1.1. gemeenten moeten ambities bestuurlijk bekrachtigen

3.1.1.2. verbeteren bekendheid

3.1.1.3. meer mogelijkheden om financieel gezond te worden

3.1.1.4. betere bereikbaarheid

3.1.2. Jan Vrielink

3.1.2.1. staat in wachtstand

3.1.2.2. wachten op gebiedspartijen

3.1.2.3. Beschermen Benutten Beleven

3.1.2.4. financieel systeem voor het hele gebied: kapitaal krachtigere gedeelten meebetalen aan de rest: verdienvermogen minder geografisch afbakenen

3.1.2.5. Meer reuring op het fort

3.1.2.6. interesse in placemakingsessie over toekomst van het fort

3.1.3. Jaco Polderman

3.1.4. Kees de Lange

3.1.4.1. Groene Metropool programma: groen zo beheren dat stedelingen er van kunnen profiteren

3.1.4.2. Ruigenhoek is "Kers op de taart"

3.1.4.3. begrenzing is te beperkt, grens stad en natuur mag minder hard

3.1.4.4. Potentie NHW nog onderbenut

3.2. Gemeente Utrecht

3.2.1. Wethouder Geldof

3.2.1.1. behoud door gebruik

3.2.1.2. genereer inkomsten

3.2.1.3. enthousiasmeer boeren om meer aan recreatie te doen

3.2.1.4. niet concureren met andere gebieden

3.2.1.5. verder ontwikkelen speelbos

3.2.1.6. ruimte voor sport en recreatie is kernkwaliteit gebied

3.2.1.7. mogelijkheid voor een uitspanning/horeca

3.2.2. Annelore Zielstra, sport spelen en bewegen

3.2.2.1. kinderen in overvecht hebben geen fiets

3.2.2.2. lastig om scholen te binden

3.2.2.3. benader NOCNSF om activiteiten te gaan organiseren

3.2.2.4. verbeter vindbaarheid gebied

3.2.3. Martin Bluijs, beleidsadviseur WMO

3.2.3.1. mogelijke doelgroepen: jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

3.2.3.2. Gebrek aan sociale controle voor Turkse bezoekers

3.2.3.3. Marokkanen willen graag water en plukbossen

3.2.3.4. grote behoefte aan volkstuinen

3.2.3.5. ontwikkel een kinder en een jeugdzone

3.2.4. Simon Baars, beheer Fort de Gagel

3.2.4.1. Gagel poort naar Noorderpark

3.2.4.2. doelstellingen fort:

3.2.4.2.1. ontwikkelen horeca

3.2.4.2.2. outdoor activiteiten

3.2.4.2.3. informatievoorziening

3.2.4.3. complementaire horeca voorziening niet onmogelijk maar wel in afstemming

3.2.4.4. maak het schootsveld (als enige in Utrecht nog leeg) 'zichtbaar' met virtual reality

3.2.4.5. wil graag samenwerken met andere partijen

3.2.4.6. doorgaande vaarroute voor kano's

3.2.4.7. punt om fietsen/kano's te huren

3.2.4.8. fort presenteren en ontwikkelen als duurzaam

3.2.4.9. vindbaarheid moet beter

3.2.4.10. activiteiten voor kinderen

3.2.4.11. maak geschiedenis meer zichtbaar

3.3. Gemeente De Bilt

4. Provincie Utrecht

4.1. Ge Veldhuizen & Marijke de Bruine

4.1.1. er mist een eenheid en een visie

4.2. Nicoline Hanny

4.3. Birgit Koelewijn

4.4. Maryann Glorie

4.4.1. (strategisch projectleider provincie Utrecht en programmamanager NHW en SvA)

4.4.1.1. contact met belanghebbenden was missing link

4.4.1.2. te weinig recreatief gebruik

4.4.1.2.1. slechte verbinding met Overvecht door NRU

4.4.1.2.2. Weinig te doen in de forten

4.4.1.3. programma bureau Noorderpark

4.4.1.4. natuurwaarden scherp bewaken

4.4.1.5. gezamenlijke identiteit en begroting

4.4.1.5.1. cultuurhistorie

4.4.1.5.2. natuur

4.4.1.5.3. recreatie

4.4.1.6. koppelen aan energielinie

5. Bedrijven gevestigd in gebied

5.1. Vitens

5.1.1. Inge Rosenthal

5.1.1.1. gebruik winwatergebied voor recreatie goed idee

5.1.1.2. aandacht voor educatie en bewustwording

5.1.1.3. kraanwater tappunten realiseren

5.2. Forelvijver

5.2.1. Rick Baars

5.2.1.1. meer horeca alleen mogelijk als er meer bezoekers komen

5.2.1.2. vergunningverlening kan soepeler

5.2.1.3. organiseert geen evenementen uit vrees voor naheffingen

5.2.1.4. uitbreidingsplannen met extra vijver en midgetgolfbaan

5.2.1.5. handhaving moet verbeterd

5.2.1.6. kansen liggen op het gebied van sport

5.3. Maneges

5.4. Zwembad de Kikker

5.4.1. Bert Gans

5.4.1.1. zorg voor natuurlijke afscheiding

5.4.1.2. parkeren is een aandachtspunt

5.4.1.3. niet de gracht van het fort opengooien om te zwemmen, dat bedreigt het zwembad in zijn voortbestaan

5.5. BMX baan

5.5.1. Bas Kwaaitaal

5.5.1.1. baan moet beter gebruikt worden

5.5.1.2. wil baan uitbreiden voor wedstrijden

5.6. Copijn tuin en landschapsarchitecten

5.6.1. Patrick de Groot

5.6.1.1. had ten tijde van de crises mooie plannen voor uitbreiding van het kantoor

5.6.1.2. natuurwaarden van het gebied zijn bijzonder

5.6.1.3. investeer in meer marketing en communicatie

5.6.1.4. toegankelijkheid/entrees

5.6.1.5. Nieuwe Hollandsche Waterlinie mag meer aandacht krijgen

5.6.1.6. Gageldijk als gezicht naar buiten van de stad (copijn denkt hier graag over mee)

5.7. Argrarische natuur Vereniging Noorderpark (ANVN)

5.7.1. Rijk van Oostenbrugge

5.7.2. Teus Spelt

5.7.2.1. rendabele landbouw als drager van Noorderpark

5.7.2.2. ANVN richt zich niet alleen op natuurinrichting en –beheer, maar ook op educatie, recreatie,duurzame energie, zorgboerderijen.

5.7.2.3. gradienten van intensieve recreatie naar extensieve recreatie, en recreatie naar agrarische sector moeten behouden blijven

5.7.2.4. betere verbindingen nodig

5.7.2.5. beter onderhoud

5.7.2.6. betere routes

5.7.2.7. is tegen intensief gebruik van fort Ruigenhoek

5.7.2.8. zonering is belangrijk: wat is kwetsbare natuur, wat is recreatie

5.7.2.9. communiceer duidelijk en tijdig naar omgeving

5.7.2.10. wil routekaart graag updaten

5.8. Camping tussen Hemel en Aarde

5.8.1. Anke van Maurik

5.8.1.1. zorgen over parkeerplek anthoniedijk

5.8.1.2. voelt zich verantwoordelijk voor gebied

5.8.1.3. Evenementen met veel geluid passen niet (Soenda)

5.8.1.4. Theater/hardloopwedstrijden zouden makkelijker mogelijk gemaakt moeten worden

5.8.1.5. Verduidelijk welke paden voor wie zijn (paardenpoep op wandelpaden)

5.8.1.6. wie is verantwoordelijk voor zwerfvuil: meer prullenbakken?

5.8.1.7. loslopende honden samen met spelende kinderen en trimmers slecht idee

5.8.1.8. betere verbinding kanoroutes

5.8.1.9. voorzieningen als toiletten/douches toevoegen

5.8.1.10. meer voorzieningen voor fitness

5.9. Golfoefencentrum

5.9.1. Jolmer de Haas

5.9.1.1. bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden

5.9.1.2. communicatie met De Bilt gaat lastig

5.9.1.3. golfbaan voor beginners en midgetgolfbaan

5.9.1.4. midgetgolfbaan en pannenkoekenhuis in winter waarschijnlijk gesloten

5.9.1.5. hoe meer traffic hoe beter!

5.9.1.6. ook niet-golfers welkom

5.9.1.7. moet een echte entree worden

5.9.1.8. bereid om na te denken over vergroten aantrekkelijkheid van het gebied

5.10. Tuincentrum Overvecht

5.10.1. Bob Scherrenberg

5.10.1.1. ziet Noorderpark als zijn achtertuin

5.10.1.2. gebied mag meer exposure krijgen

5.10.1.3. is al veel gebeurd maar nog steeds veel onbenutte kansen

5.10.1.4. wil slagenlandschap meer terug laten komen op eigen terrein

5.10.1.5. bezoek tuincentrum moet weer een uitje worden

5.10.1.6. Ondernemersfonds is kans om gezamenlijke initiatieven te ontplooien in het gebied

5.10.1.7. kansen voor ontwikeling en activiteiten vooral aan de rand van NRU, binnen in gebied moet het rustig blijven

5.11. Streekmuseum

5.11.1. wandeltochten door het gebied

5.12. Tankstation

5.13. Boeren

6. Bewoners

6.1. Sander Koole & Agnes van den Berg

6.1.1. gebrek aan centrale regie

6.1.2. structuurvisie moet leidraad zijn

6.1.3. gebied is natuur, niet recreatie

6.1.4. Kaap is slecht plan

6.1.5. BMX en forelvijver passen niet bij de omgeving

6.1.6. gewenst is bezoekerscentrum

6.1.7. aandacht voor educatie

6.1.8. kleinschalige festivals zijn wel gewenst

6.1.9. nadruk moet liggen op passende activiteiten

6.2. Dhr. Iesberts (Tankstationhouder)

6.2.1. -hou rekening met regels

6.2.2. bang voor ontwikkelingen NRU

6.2.3. verkeersveiligheid

6.2.4. evenementen leuk

6.2.5. Meer inbraken

6.3. Bert van der Tol

6.3.1. waardeert de openheid van het gebied

6.3.2. groepeer actitviteiten langs de rand om openheid te blijven garanderen

6.3.3. bij speelbos meer aandacht voor educatie

6.3.4. zorg dat je de omwonende goed (blijft) betrekken

6.4. Dorpsraad Groenekan

6.4.1. Irma van den Hengel-Koot

6.4.1.1. Ruigenhoeksepolder geschikte plek voor evenementen/festivals

6.4.1.2. jammer dat mensen zich tegen de festivals verzetten: heeft anti-bezwaar ingediend

6.4.1.3. betere communicatie tussen gemeente De Bilt en Utrecht noodzakelijk, 1 aanspreekpunt?

6.4.1.4. parkeerplekken worden oneigenlijk gebruikt

6.4.1.5. alternatieve route richting fort

6.4.1.6. nieuwe naam voor het gebied?

6.4.1.7. tijdens bijeenkomsten niet praten over wat 'mag' in het gebied, dat moet via 1 aanspreekpunt

6.4.1.8. New node

6.4.1.8.1. New node

6.5. Suze Boom

6.5.1. vertrouwen in gemeente en recreatieschap is geschaad

6.5.2. gevoel van onveiligheid door bezoekers op haar terrein

6.5.3. gebrek aan privacy door bezoekers

6.5.4. Horeca goed idee, maar vlakbij parkeerterrein

6.5.5. Horeca op Ruigenhoek ook goed idee