thema 5:werken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
thema 5:werken Door Mind Map: thema 5:werken

1. 5b: Verenigde Staten

1.1. westelijk deel van de VS is een onherbergzaam gebied

1.1.1. het leven is daar niet gemakkelijk

1.1.1.1. steppen en woestijnen, hoge bergen en diepe ravijnen, hitte in de zomer en kou in de winter

1.2. tot 1870 leefden er indianen

1.2.1. de blanken kwamen en zochten naar delfstoffen, onder andere naar goud

1.2.1.1. De indianen werden door de blanken bijna helemaal uitgeroeid

1.2.1.1.1. veel indianen leven nu in reservaten

1.3. op de grote vlakten zijn belangrijke akkerbouw- en veeteeltgebieden

1.3.1. veel extensieve akkerbouw

1.3.1.1. veel machines, grote oppervlakten en weinig mensen

1.3.2. extensieve veeteelt

1.3.2.1. ranchveeteelt

1.3.3. Vroeger ging het vee per trein naar Chicago

1.3.3.1. de dieren werden er geslacht, ingeblikt en verkocht

1.3.4. Nu gaat het vee naar slachthuizen in de buurt

1.3.4.1. Met koelauto's wordt het vlees vervoerd.

1.3.5. slachthuizen in Chicago bestaan niet meer, spoorlijnen zijn deels niet meer in gebruik, veel cowboys zijn ander werk gaan doen (vooral dienstverlenend; bv.als chauffeurs)

1.4. akkerbouw ook op hellingen

1.4.1. ploegen met de hoogtelijnen mee= van links naar rechts (i.p.v. van boven naar beneden)

1.4.1.1. om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt door de regen

1.4.1.1.1. = bodemerosie

1.4.2. producten worden afgewisseld naast elkaar verbouwd

1.4.2.1. bij het oogsten kun je dan steeds een deel van de helling begroeid laten

1.5. meeste mensen wonen in de steden

1.5.1. Ze werken in de industrie, handel verkeer en diensten.

1.6. rijk aan delfstoffen

1.6.1. ijzererts, steenkolen en aardolie

1.6.1.1. ontstaan van veel industrie

1.6.1.1.1. vooral langs de kusten, de Grote Meren en de brede rivieren (Mississippi en Missouri)

1.6.1.1.2. auto-industrie

1.6.1.1.3. vlliegtuigindustrie

1.6.1.1.4. grote industriesteden

2. 5a: werken in de landbouw

2.1. Over de hele wereld verspreid werken mensen in de landbouw

2.2. vroeger had men vaak een zogenaamd gemengd bedrijf: akkerbouw en veeteelt samen

2.2.1. verbouwen van eten voor mens en dier -> dieren zorgen voor melk, vlees, huiden en mest-> mest op de landbouwgronden-> verbouwen van eten voor mens en dier enz...... (cirkeltje)

2.3. onderverdeling van landbouw

2.3.1. akkerbouw

2.3.1.1. intensief

2.3.1.1.1. bijvoorbeeld: sawa's en brandcultuur

2.3.1.2. levert plantaardige producten

2.3.1.2.1. bijvoorbeeld: granen en rijst

2.3.2. veeteelt

2.3.2.1. intensief

2.3.2.1.1. veel dieren op weinig grond

2.3.2.2. extensief

2.3.2.2.1. weinig dieren op veel grond

2.3.2.3. levert dierlijke producten

2.3.2.3.1. bijvoorbeeld: melk, wol, huiden en vlees

2.3.3. tuinbouw

2.3.3.1. intensief

2.3.3.1.1. bijvoorbeeld: kassen

2.3.3.1.2. kost veel geld en er is veel werk nodig

2.3.4. fruitteelt

2.3.5. bosbouw

2.4. Stadsmensen zien hun voedsel niet groeien.

2.5. Werkers in de landbouw leven dichter bij de natuur en de seizoenen.

2.6. Op veel plaatsen is een tekort aan water

2.6.1. irrigatie is nodig

2.6.1.1. irrigatie is: het bevloeien van droog land (dus: de plantjes water geven; bijvoorbeeld met water uit een put of rivier en dan in gootjes naar het land brengen)