Reflectiemodellen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Reflectiemodellen Door Mind Map: Reflectiemodellen

1. Reflectiemodel van Korthagen

1.1. 5 fasen

1.1.1. Fase 1: Handelen ( wat bereiken, waar op letten, wat uitproberen...)

1.1.2. Fase 2: Terugblikken (wat gebeurde er, aanpak, oorzaken..)

1.1.3. Fase 4: Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen (mogelijkheden voor verandering, voornemens, activiteiten...)

1.1.4. Fase 3: Bewustwording (belemmering, hulp, sterke/zwakke punten...)

1.1.5. Fase 5: toepassen van wat je geleerd hebt

2. Reflectiemodel van Bateson

2.1. persoonlijkheid onderscheiden in 6 lagen

2.1.1. omgeving: Hoe reageer ik op, wanneer en met wie?

2.1.2. gedrag: Wat doe ik, hoe handel ik?

2.1.3. bekwaamheden: Wat kan ik, hoe pak ik het aan?

2.1.4. overtuigingen: Waarom doe ik het, wat vind ik belangrijk?

2.1.5. identiteit: Wie ben ik, wat is mijn levensdoel?

2.1.6. betrokkenheid: Van waaruit handel ik?

3. Kritische incidentmethode

3.1. 3 stappen

3.1.1. overzicht: ervaring & beleving nauwkeurig en objectief in beeld gebracht

3.1.2. inzicht: situatie geanalyseerd & gezocht naar verklaringen

3.1.3. uitzicht: beslissing genomen naar de toekomst toe

4. Reflectiemodel van Kolb

4.1. Cyclus van Kolb

4.1.1. concrete ervaring (opdoen ervaring in werkelijkheid)

4.1.2. reflectief observeren (nadenken over hetgeen je observeerd in werkelijkheid)

4.1.3. abstract conceptualiseren (formuleren van theorieën & voorspellingen maken)

4.1.4. actief experimenteren (toetsen of theorie klopt)

4.2. model van Kolb

4.2.1. Type 1: Doeners ( actief experimenteren & concreet ervaren, praktijk, achteraf analyseren)

4.2.2. Type 2: Dromers ( concreet ervaren & reflectief observeren, situaties opzoeken)

4.2.3. Type 3: Denkers (observatie vertalen in theorie, kennis opdoen)

4.2.4. Type 4: Beslissers (theorieën omzetten in praktijk, rationeel & probleemoplossend handelen, emoties gemakkelijk beheersen)