Afval

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Afval Door Mind Map: Afval

1. Soorten afval

1.1. chemisch afval

1.2. elektronisch afval

1.3. glasafval

1.4. groente-, fruit- en tuinafval (gft)

1.5. klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval

1.6. kunststofafval

1.7. papier- en kartonafval, waaronder reclamedrukwerk

1.8. pcb's

1.9. radioactief afval

1.10. restafval

1.11. schroot

1.12. textielafval

1.13. verpakkingsafval

1.14. zwerfafval

2. Oorzaak afval

2.1. Nederlanders consumeren veel

2.2. Tijdens de productie van consumptie-artikelen ontstaat er industrieel afval

2.3. Huishoudelijk afval

2.4. Sloopafval

3. Gevolgen afval

3.1. Stoffen komen direct in de grond, het water en in de lucht terecht.

3.2. Verbranding zorgt voor vervuiling

3.3. Vergiftiging

3.4. Uitstoot van methaan

3.5. Stank

4. Maatregelen tegen afval

4.1. Het programma VANG

4.1.1. aanpak van specifieke ketens en afvalstromen

4.2. VANG - Huishoudelijk afval

4.2.1. preventie en het sluiten van grondstofketens

4.3. Meer en Beter Recyclen

4.4. VANG Buitenshuis

4.4.1. restafval die vrijkomt

4.4.2. minder grondstoffen

4.4.3. circulaire economie

5. Huidige beleid Rijksoverheid:

5.1. Verbod gratis plastic tassen

5.1.1. minder plastic afval

5.2. Huishoudelijk afval scheiden en recyclen

5.2.1. bewust omgaan met afval