Sterkte - zwakte analyse

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Sterkte - zwakte analyse Door Mind Map: Sterkte - zwakte analyse

1. Sterktes

1.1. Uitdaging opzoeken - Hetgeen waar ik sterk in ben is uitdagingen aangaan. Mijn assertiviteit heeft onder andere ervoor gezorgd dat ik namens de pabo activiteitencommissie veel voor de opleiding kon betekenen. Daarnaast voor de basisscholen waar ik stage liep in commissies zat en hierin een bijdrage had. Dit zorgde ervoor dat mijn assertiviteit mij een gewaarde collega maakt, en onderdeel van het team. Daarnaast dat ik ervaringen opdeed waar ik iets aan heb.

1.2. Breed willen ontwikkelen - Tijdens de studie heb ik me breed willen ontwikkelen. Door meerdere domeinen te benaderen heb ik dit voor elkaar gekregen. Gedurende OGP7 ben ik aan de slag gegaan met aardrijkskunde en muziek als profilering. Hierna ben ik de minoren creatieve en onderzoekende kind en bewegingsonderwijs gaan volgen. Zo kon ik mijn kennis over diverse aspecten van de domeinen verbreden.

1.3. Relativeren studieloopbaan - Ik weet van mezelf hoe ik in elkaar steek en waar ik sta in mijn ontwikkeling, hoe het heeft kunnen gebeuren dat ik achterstand heb opgelopen en waar het aan ligt dat ik de overige opdrachten heb gehaald. Door mezelf te kennen kan ik ervoor zorgen dat ik mijn studieloopbaan kan afronden en tegemoet kan komen aan de vereisten als leerkracht.

1.4. Collegialiteit - Ik stel mezelf gelijkwaardig op tegenover iedereen en help graag. Dit komt omdat ik graag contact maak met anderen en een professioneel voorkomen wil hebben voor het beroep van leerkracht. Dit doe ik onder andere door te helpen bij open dagen.

2. Zwaktes

2.1. Fixed Mindset - Bij grote teleurstellingen ligt er een mogelijkheid dat ik constant hierin verkeer. Het duurt dan enige tijd voordat ik mezelf hieruit heb gehaald. Dit komt mede doordat ik mijn handelen dan als niet goed genoeg ervaar. Dit terwijl ik weet dat ik eruit kan komen door de zaken te overzien waar het 'fout' ging en kan aanpakken of hulp kan vragen om dit te voorkomen.

2.2. Feedback vragen - Ik merk dat ik het lastig vind om feedback te vragen. Dit komt doordat wat ik gedaan onder een loep komt te liggen. Dan ben ik bang dat het niet naar behoren is. Dit uit zich dan tot uiteindelijk product waarvan er fouten in kunnen zitten. Dit had ik dan kunnen voorkomen door feedback te vragen.

2.3. Uitstelgedrag - Doordat ik in een fixed mindset bij teleurstelling zit en bang ben om feedback te vragen komt uitstelgedrag om de hoek kijken. Zodra ik de druk van het aanleveren van mijn producten voel, ga ik aan de slag. Aangezienmen dingen van mij verwacht en ik naar behoren wil functioneren. Dit uitstelgedrag gaat dan gepaard met stress voor de uiteindelijke inleverdatum.

2.4. Motivatieverlies - Mijn motivatieverlies is begonnen op het begin van de hoofdfase. Dit kwam doordat ik het besef had dat ik nog 3 jaar moest studeren. Gedurende het jaar door fluctueerde dit nogal. Aangezien ik de eerste OGP5 en OGP7 had gehaald, alleen OGP6 niet. Doordat dit constant boven mijn hoofd hing kon ik mezelf niet focussen. Ik moest constant tussen 2 opdrachten switchen. Dit werkte voor mij niet motiverend. Daarnaast dat de opdrachten vergeleken met het eerste jaar drastisch veranderden. Ik kon de opgedane kennis en kunde niet verwerken in creatieve opdrachten die mij aanspreken. Mijn motivatieverlies heeft hierdoor interne en externe factoren.

2.5. Passief - Doordat ik meerdere malen mezelf in een fixed mindset begaf werd ik passief. Dit resulteerde in de achterstand die ik opgelopen heb in de hoofdfase. Dit had ik kunnen voorkomen door eerder aan de bel te trekken. Doordat ik een passieve houding aannam, kon ik er niet voor zorgen dat ik dit bij kon spijkeren.