Aardrijkskunde

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Aardrijkskunde Door Mind Map: Aardrijkskunde

1. § 2

1.1. Begrippen

1.1.1. Bevolkingsspreiding, De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.

1.1.2. Bevolkingsdichtheid, Is het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een land of gebied.

1.1.3. Bevolkingsopbouw, De verdeling van de bevolking over mannen en vrouwen en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen.

1.2. Bevolkings grafiek

1.2.1. Een handige manier om in één oogopslag te zien hoe de bevolkingsopbouw van een land eruitziet, dat is een bevolkingsgrafiek.

1.2.2. De 3 soorten bevolkingsgrafieken zijn: Piramide, granaat en ui.

2. § 3

2.1. Begrippen

2.1.1. Natuurlijke bevolkingsgroei, Groei van de bevolking doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen sterven.

2.1.2. Gemiddelde levensverwachting, Het gemiddeld aantal jaren dat iemand leeft. Op de hele wereld worden mensen gemiddeld 66,5 jaar oud.

3. § 4

3.1. Begrippen

3.1.1. Migratie, als iemand uit een land verhuist naar een ander land gaat wonen.

3.1.2. Er zijn ook redenen om te migreren. Zoals;

3.1.2.1. R1: Economische- arbeidsmigratie, Ze hebben vaak een arm bestaan, omdat ze geen of slecht betaald werk hebben. Ze willen graag werk met beter inkomen.

3.1.2.2. R2: Sociale migratie, het komt voor dat niet meteen het hele gezin migreert. Soms gaat de man eerst. Als hij genoeg verdiend heeft, verhuist zijn gezin pas. Of iemand migreert omdat hij/zij gaat trouwen met een persoon uit een ander land.

3.1.2.3. R3: Ecologische migratie, als een natuurramp een gebied treft, is het vaak onmogelijk om op die plek te blijven. Ook zijn er plekken op aarde waar je bijvoorbeeld door droogte niet meer kan leven.

3.1.2.4. R4: Politieke migratie, sommige mensen hebben Politieke redenen om hun land te verlaten. Bijvoorbeeld oorlog, of omdat de regering mensen vastzet zonder goede reden.

3.1.2.5. R5: Push en Pull, de redenen waarom mensen ergens wegwillen of ergens naartoe willen gaan. Dat heet Push en Pull.

3.1.2.6. R6: Vertrek- en Vestigingsgebieden, Gebieden waar mensen weggaan heten Vertrekgebieden. Gebieden waar mensen naartoe willen gaan heten Vestigingsgebieden.

4. § 7

5. § 8

5.1. Begrippen

5.1.1. Allochtonen, een inwoner die minstens één van de ouders uit het buitenland komt.

5.1.2. Niet-westerse allochtonen, mensen van wie beide ouders uit afrika, latijns amerika en azie komen zijn

5.1.3. Gezinshereniging, wanneer een gezin migreert naar een land waar eerst de man al heen was getrokken.

5.1.4. Gezinsvorming, als de kinderen met een partner trouwen uit hetzelfde land en in een ander land een gezin vormen.

5.1.5. Segregatie, een wijk die een bepaalde cultuur heeft in een ander land.