Hart en vaat middelen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hart en vaat middelen Door Mind Map: Hart en vaat middelen

1. bloeddruk verlagende middelen: anti-hypotensiva

1.1. RAS Remmers:

1.1.1. enalapril

1.1.2. lisinopril

1.1.3. captopril

1.2. ACE-remmers : werking op nieren en hart

1.2.1. losartan

1.2.2. selokeen

1.2.3. valsartan

1.3. perifere doorbloedingsmiddelen

1.4. Diuretica: vocht afdrijvend

1.4.1. hydrochloortiazide

1.4.2. furosemide

1.4.3. chloortalidon

1.4.4. spironolacton

2. hartdoorbloeding bevorderende middelen: coronaire middelen

3. hartritme-normaliserende middelen: anti-arrythmica

3.1. amiodaron

3.2. flecanide

4. trombocytagregatieremmers

4.1. antiklonter

4.1.1. acetylsalicylzuur

5. vaatvernauwende middelen

5.1. hyrdralasine

5.2. mynoxidon

6. Algemene kenmerken

6.1. Een groep van medicatie met een werking op het hart en/of de bloedvaten. dit wordt ook wel tractuscirculatorius

7. bloedverdunner

7.1. cumarine afgeleid

7.1.1. acenocumarol

7.1.2. fenprocoamen

8. beta-blokker

8.1. selectief : effect op hart

8.1.1. atenolol

8.1.2. bisoprolol

8.1.3. metoprolol

8.2. niet selectief : blokkeren beta 1 receptoren van het hart en bet 2 reseptoren van de bloedvaten, nieren en longen

8.2.1. propranolol

8.2.2. sotalol

9. bloeddruk verhogende middelen: anti-hypertensiva

9.1. bètasymptaticolytica: blokkeren sympaticus

9.1.1. selectief

9.1.1.1. metaprolol

9.1.1.2. atenolol

9.1.2. niet selectief

9.1.2.1. carvedilol

9.1.2.2. propanolol

9.2. diuretica: plastablet

9.2.1. kaliumsparend

9.2.1.1. triamtereen

9.2.1.2. eplerenan

9.2.1.3. spirontactan

9.2.1.4. amiloride

9.2.2. niet-kaliumsparend

9.2.2.1. farosemide

9.2.2.2. hydrochloortiazide

9.2.3. combinaties

9.2.3.1. amiloride/ hydrochloortiazide

9.3. RAS-remmers: remmen stofje ace

9.3.1. ACE-remmer

9.3.1.1. enalapril

9.3.1.2. lisinopril

9.3.2. angiotensine II antagonisten: blokkeren AZ antagonisten

9.3.2.1. losartan

9.3.2.2. valsartan

9.3.3. renineremmers

9.3.3.1. aliskiren

9.3.4. combinaties

9.3.4.1. hydrochloortiazide/ valsartan

9.3.4.2. hydrochloortiazide/ lasartan

9.4. calciumantagonisten

9.4.1. op bloedvaten

9.4.1.1. nifedipine

9.4.1.2. amlodipine

9.4.2. op het hart

9.4.2.1. verapamil

9.4.2.2. diltiazem

10. hartfaal-middelen

10.1. bètasympaticolytica

10.1.1. bisoprolol

10.2. calciumantagonisten

10.2.1. op het hart

10.2.1.1. verapamil

10.2.1.2. diltiazem