Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
biologie Door Mind Map: biologie

1. chromosomen

1.1. dit zijn langgerekte dunne draden die als een wirwar door de celkern lopen. deze bevatten DNA, dat weer info bevat over erfelijke eigenschappen van een organisme

1.2. altijd in paren

1.3. elke lichaamscel bevat er 46, 23 paren dus

1.4. behalve geslachtscellen, die hebben alle chrom. eenmalig

2. genen

2.1. een gen is een deel van een chromosoom dat info bevat voor één erfelijke eigenschap

2.2. genotype is geheel alle genen

3. prenataal onderzoek

3.1. onderzoek vóór de geboorte

3.1.1. echoscopie

3.1.1.1. doormiddel van trillingen die organismes terug kaatsen een beeld op scherm krijgen van de embryo

3.1.2. vruchtwaterpunctie

3.1.2.1. vruchtwater afnemen via buikwand, voor een chromosomenonderzoek

3.1.3. vlokkentest

3.1.3.1. weefsel uit placenta afnemen via de vagina, voor chromosomenonderzoek

4. argumenten evolutie

4.1. overeenkomst in lichaamsbouw

4.1.1. BV. arm skeletten van de walvis, vleermuis, mol, mens. dezelfde bouw

4.2. rudimentaire organen

4.2.1. BV. walvis: heup/dijbeen slang: heup/dijbeen mens: blinde darm/staartwervels

4.3. fosielen

4.3.1. versteende harde organen van gestorven dieren en/of planten

5. feno/geno types

5.1. fenotype:

5.1.1. het uiterlijk van een organisme

5.2. genotype:

5.2.1. de info in het DNA in de chromosomen

5.2.1.1. het genotype verandert niet, als het fenotype wel verandert

6. tweelingen

6.1. een-eiig

6.1.1. 1 eicel wordt bevrucht en deelt zich daarna

6.1.1.1. lijken heel erg op elkaar, identiek

6.2. twee-eiig

6.2.1. 2 eicellen worden bevrucht

6.2.1.1. lijken beetje op elkaar

7. genetisch advies

7.1. drager

7.1.1. iemand die gen voor erfelijke ziekte heeft, maar de ziekte zelf niet

7.1.1.1. je kan ziekte wel doorgeven en behoort dus tot risicogroep

7.2. genetisch advies

7.2.1. een erfelijkheidsonderzoek op zoek naar hoeveel kans er bestaat dat het kind dezelfde ziekte krijgt

8. evolutie

8.1. door middel van milieuverandering of isolatie het evoleren van levende wezens

8.1.1. isolatie

8.1.1.1. een groep wordt gescheiden -> 2 verschillende millieu's, evolutie

8.1.2. milieuverandering

8.1.2.1. het milieu verandert, bv van normaal naar ijstijd, dieren evoluren vanwege nieuwe millieu