Methodisch werken

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Methodisch werken Door Mind Map: Methodisch werken

1. Waarom methodisch werken?

1.1. Precies de zorg leveren die de zorgvrager nodig heeft, niet meer en niet minder.

1.2. Zorg op maat leveren: Efficiënt en effectief met zorgvrager aan het werk.

1.3. Bijdrage leveren aan continuïteit in de zorg voor de zorgvrager.

2. Betekenis

2.1. Bewust handelen volgens een bepaald systeem of volgens een bepaald stappenplan.

2.2. Zo goed en zo snel mogelijk het doel kunnen bereiken.

2.3. In bepaalde situatie systematisch en overwogen te werk gaan om doel te bereiken.

3. Stappenplan

3.1. 1. Gegevens verzamelen

3.2. 2. Vaststellen van behoeften

3.3. 3. Vaststellen van zorgdoelen

3.4. 4. Vaststellen en plannen van zorgactiviteiten

3.5. 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning

3.6. 6. Evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg

4. Kenmerken

4.1. Methodisch werken is doelgericht

4.2. Methodisch werken is stystematisch

4.3. Methodisch werken is procesmatig

4.4. Methodisch werken is bewust

5. Doel

5.1. Het werk word zorgvuldig en efficient uitgevoerd.

5.2. Het risico dat er taken worden vergeten wordt verkleind.

6. Voordelen

6.1. Als verpleegkundige bewust en doordacht handelen.

6.2. Voor alle betrokkenen is duidelijk wat de bedoeling is van de verpleegkundige zorgverlening en wat verwacht word.

6.3. Verleende zorg kan beter geëvalueerd worden.