Leidinggeven & Dalton

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leidinggeven & Dalton Door Mind Map: Leidinggeven & Dalton

1. Leiderschap

1.1. grote leiders

1.1.1. De kunst om een ander iets te laten doen dat jij wilt omdat hij het zelf wil

1.1.1.1. Dwight Eisenhower (USA pres '53-'61)

1.1.2. We're people that lead from behind

1.1.2.1. Nelson Mandela

1.2. "het beinvloeden van het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers"

1.2.1. dmv sturing

1.2.1.1. plannen

1.2.1.2. organiseren

1.2.1.3. controleren

1.2.2. dmv ondersteuning

1.2.2.1. luisteren

1.2.2.2. coachen

1.2.2.3. adviseren

1.2.2.4. ondersteunen

1.2.3. zelfkennis: alert op eigen valkuilen

1.2.3.1. projecties

1.2.3.1.1. (voor)oordelen

1.2.3.1.2. interpretaties

1.2.3.2. leerpunten

1.3. stijlen

1.3.1. Basis

1.3.1.1. opdracht

1.3.1.1.1. precieze opdrachten

1.3.1.1.2. toezicht op uitvoering

1.3.1.1.3. controleren en bijsturen

1.3.1.1.4. duidelijke regels

1.3.1.2. overtuig

1.3.1.2.1. richtinggevend, het waarom

1.3.1.2.2. luisterend, begrip, taakgericht

1.3.1.2.3. motiverend, begeleidend

1.3.1.2.4. beslissingen in overleg

1.3.1.3. participatie

1.3.1.3.1. ruimte en verantwoordelijkheid gevend

1.3.1.3.2. 2zijdige communicatie, beslissingen in overleg

1.3.1.3.3. luisterend, toont begrip, persoonsgericht

1.3.1.3.4. sfeer en condities makend

1.3.1.4. delegatie

1.3.1.4.1. doel bepalend

1.3.1.4.2. laat vrij, luistert, heeft begrip

1.3.1.4.3. helpt problemen te verwoorden

1.3.1.4.4. sturend op eigen verantwoordelijkheid

1.3.2. Professioneel

1.3.2.1. situationeel

1.3.2.1.1. wissel stijlen af!

1.3.2.1.2. Johari

1.3.2.1.3. assen interactie (veel - weinig) en interactie (veel - weinig)

1.3.2.2. motiverend

1.3.2.2.1. visie op de toekomst

1.3.2.2.2. betrokkenheid met de dienst en de mensen

1.3.2.2.3. gevoel voor menselijke basisbehoeften

1.3.2.2.4. hoge eisen stellend aan eigen functioneren en aan die van anderen

1.3.2.3. intuitief

1.3.2.3.1. sturend op proces

1.3.2.3.2. visie op de toekomst

1.3.2.3.3. flexibel

1.3.2.3.4. innovatief

1.3.3. Onderwijs

1.3.3.1. Persoonlijk leiderschap

1.3.3.1.1. complimenteren

1.3.3.1.2. coachen

1.3.3.1.3. stimuleren

1.3.3.1.4. corrigeren

1.3.3.1.5. confronteren

1.3.3.2. Onderwijskundig leiderschap

1.3.3.2.1. ‘Het ontwikkelen van strategieën om de diverse managementinstrumenten in te zetten voor het bereiken van de belangrijkste primaire taken van de school: de gewenste leerlingresultaten'

1.3.3.2.2. Leiderschap in leren

1.3.3.3. Management

1.3.3.3.1. Financien

1.3.3.3.2. Personeelszaken

1.3.3.3.3. Rooster

1.3.3.3.4. Koffie

2. Dalton

2.1. Helen Parkhurst

2.2. daltondriehoek

2.3. Negenveld

2.3.1. samenwerken

2.3.1.1. organisatie

2.3.1.2. didaktiek

2.3.1.3. pedagogiek

2.3.2. vrijheid

2.3.2.1. organisatie

2.3.2.2. didaktiek

2.3.2.3. pedagogiek

2.3.3. zelfstandigheid

2.3.3.1. organisatie

2.3.3.2. didaktiek

2.3.3.3. pedagogiek

3. Karel

3.1. je krijgt wat je verdient

3.2. goed voorbeeld is makkelijk volgen

3.3. wat je met leerlingen doet, doe je ook met docenten en het management

3.4. Denken en Doen in 1 Hand

4. workshop

4.1. Helen Parkhurst, Almere

4.1.1. inleiding

4.1.1.1. spoorboekje

4.1.1.2. kennismaken met elkaar

4.1.1.3. aanleiding Leidinggeven en Dalton

4.1.2. kort verhaal Dalton

4.1.3. theorie Leiderschap

4.1.4. Oefening DaltonLeiderschap

4.2. Daltonconferentie 13 april in Deventer met APS

4.3. niet-dalton school