Nathalie Ooms, OAO 3D Werkproces 3.1

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Nathalie Ooms, OAO 3D Werkproces 3.1 Door Mind Map: Nathalie Ooms,  OAO 3D  Werkproces 3.1

1. ad.2

1.1. POP per. 6

1.1.1. Feedback

1.1.1.1. Deze feedback heb ik mondeling ontvangen van mijn toenmalige stagebegeleidster: Ik vind dit een mooi leerpunt, Nathalie. Je bent rustig aan het ontwikkelen in assertief zijn, maar door er extra aandacht aan te besteden gaat het misschien beter.

1.1.2. Professionele groei

1.1.2.1. Ik was aan het begin van deze periode erg verlegen. Dit was op mijn stage adres maar ook op school. Daarom heb ik deze POP gemaakt. Ik ben gegroeid op het gebied van assertief zijn. Ik durf in mijn stage klas meer. Als de leerlingen iets doen waar ik het niet mee eens ben dan laat ik dat weten. Op deze manier laat ik leerlingen niet over me heen lopen. Ik merkte wel dat de leerlingen mij daarom meer als juffrouw zagen.

1.1.2.2. Tegenover mijn stagebegeleidster durf ik ook meer. Ik durf "nee" te zeggen. Als mijn stage begeleidster mij een opdracht aanbied durf ik het om deze opdracht niet aan te nemen als ik me er niet zeker over voel. Ook kan ik goed reageren op feedback.

1.1.2.3. In de klas op school was ik ook wat stiller. Ik voelde me prima op mijn gemak. Maar echt iets zeggen dat hoefde van mij niet zo nodig. Dit is ook beter geworden. Ik zeg nu regelmatig wat in de klas. Bijvoorbeeld als ik ideeen heb of als ik het ergens niet mee eens ben.

1.2. POP per. 8

1.2.1. Feedback

1.2.1.1. Deze feedback heb ik mondeling ontvangen van mijn coach Michèle Hulsman: Een goed geformuleerde POP. Je hebt al duidelijk ontwikkeling laten zien, maar goed dat je hier verder mee aan de slag gaat. En dat je het op verschillende vlakken doet, dus in de klas en op stage. En hopelijk gaat de training je hierin helpen om je verder te ontwikkelen.

1.2.2. Professionele groei

1.2.2.1. Ik heb een assertiviteits training gevolgd. Deze training duurde 6 weken. Eerst dacht ik dat het weinig nut had. Maar ik vind dat het op langer termijn wel veel nut heeft. Ik heb geleerd om positief te denken. Op die manier sta ik positief voor mijn stage klas en op school. En door alleen al positief te denken durf ik meer. Ik durf meer te zeggen op school en in de klas.

1.2.2.2. Ik ben al was dus al wat meer ontwikkelt in assertief zijn. Maar ik was tegenover collega's op stage nog erg terughoudend. Dat is nu veel beter. Ik neem bijvoorbeeld actief deel tijdens gesprekken in bijvoorbeeld het klaslokaal, de keuken of teamkamer.

1.2.2.3. Ik had eerst wat moeite met het ontvangen van feedback. Ik trok ze persoonlijk op. De feedback die ik krijg neem ik niet persoonlijk op. Ik probeer de feedback om te zetten in een leerpunt en op deze manier kan ik daar goed aan werken.

1.3. POP per. 10

1.3.1. Feedback

1.3.1.1. Deze feedback heb ik mondeling ontvangen van mijn coach Michèle Hulman: Een relevante leervraag. Maar je opmerking over informatie uit boeken is iets te algemeen. Welke boeken bedoel je dan precies?

1.3.2. Professionele groei

1.3.2.1. Ik vond het niet relevant om de titels van de boeken te noemen in mijn POP. Dat is de rede waarom ze er niet instaan. Maar ik zal ze even noteren. De boeken die ik heb gelezen zijn: kinderen met spraak-taalproblemen. En leerlingen met audisme in de klas. Ik vond het erorm leerzaam. Ik heb niet allebei de boeken helemaal gelezen. Ik las vooral de stukken die ouders geschreven hadden. Dat voelde veel persoonlijker. En je krijgt dan ook een beetje het idee hoe ouders over de beperking van hun kind denken. Ik vond dat mooi, het raakte me. Ik begrijp het erg goed.

1.3.2.2. Ik heb in mijn stageklas verschillende leerlingen met autisme. Ik vond het tijdens een les erg moeilijk om hier mee om te gaan. Want als ze geen zin hadden om mee te doen, dan doen ze dat gewoon niet. Ik heb zo'n situatie een paar keer meegemaakt. En ik wist niet zo goed hoe ik hier mee om moest gaan. Ik besprak het dan met mijn stage begeleidster. Zij gaf me tips. Nu gaat het eens stuk beter. Als een leerling geen zin heeft dan sluit ik een compromis. Je kunt nu mee doen of het straks in de pauze zelf maken. Natuurlijk lukte het niet altijd om een kind dan goed mee te laten doen. Maar wel een stuk vaker. (Mijn stagebegeleidster vertelde dat ook zei het soms nog moeilijk vind om te reageren als een kind zo dwars is.)

1.3.2.3. Ik begrijp mijn leerlingen nu beter. Als ze een keer een iets heel precies aan het doen zijn willen ze vaak niet gestoord worden. Een leerling vind dat dan heel vervelend. Eerst dacht ik dat de leerlingen zich gewoon niet zo moesten aanstellen. Maar nu begrijp ik waarom leerlingen niet gestoord willen worden. Ze zijn dan zo intens bezig dat ze dat erg vervelend vinden.

2. ad.3

2.1. STARRT's van Chantal Engel met feedback van mij.

2.1.1. STARRT 1

2.1.1.1. Feedback van mij

2.1.2. STARRT 2

2.1.2.1. Feedback van mij

2.2. Mijn STARRT's met feedback van Chantal Engel

2.2.1. STARRT 7-12-2010

2.2.1.1. Feedback van Chantal

2.2.1.1.1. Het krijgen van feedback van een medestudent vind ik een fijne manier van werken. Je krijgt een mening van iemand anders te horen die op het zelfde niveau van denken zit als jezelf. Die persoon kan je op dingen wijzen die je in de eerste instantie niet zou zien. Ook is het leuk om te lezen hoe iemand anders een situatie oplost binnen zijn stage. Zo leer je van elkaar, je ziet bijvoorbeeld hoe je een situatie op een andere manier kan oplossen. Ook is het leuk om te zien hoe je medestudenten ontwikkelt zijn.

2.2.2. STARRT 10-01-2011

2.2.2.1. Feedback van Chantal

3. ad.4

3.1. Mijn mening over het verstrekte artikel: Zet jezelf centraal reflectie werkt. En mijn professionele ontwikkeling door reflecteren.

3.2. De persoonlijke mening van Chantal Engel over het artikel.

3.2.1. Ik deel de mening met Chantal over dat het belangrijk is om jezelf niet weg te cijferen en dat het erg belangrijk is om te reflecteren met collega's. Ik ben in mijn eigen mening iets verder in gegaan op het reflecteren. En dat zie ik hier niet zo in terug. Voor de rest is de mening van Chantal duidelijk en ze geeft goede voorbeelden.