DEMOCRATIE

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
DEMOCRATIE Door Mind Map: DEMOCRATIE

1. rechten

2. mening

3. stemrecht

4. partijen

5. koning

6. demos krateo

7. eigen keuze

8. verschillende soorten democratie

9. volkheerschappij

10. grieks

11. stemmen

12. verkiezingen