Vormen van discriminatie

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Vormen van discriminatie Door Mind Map: Vormen van discriminatie

1. Incidentele discriminatie

1.1. De gebeurtenissen zijn meestal onvoorzien en onregelmatig

1.2. Bv. Een aanslag op een moskee

2. Structurele discriminatie

2.1. Deze vorm van discriminatie gebeurt vaker en herhaalt zich meerdere keren dat komt door factoren in de omgeving die ervoor zorgen dat de discriminatie blijft bestaan

2.2. Bv. Rookverbod op openbare plaatsen

3. Directe discriminatie

3.1. Mensen worden direct en openlijk benadeeld

3.2. Bv. Scheldwoorden roepen naar een allochtoon

4. Indirecte discriminatie

4.1. Mensen worden door een "omweg" gediscrimineerd

4.2. Bv. Een jongen met marokaanse afgrond word niet binnengelaten in een club omdat hij geen "lid" is andere jongeren van Belgische afkomst worden wel binnengelaten

5. Bewuste discriminatie

5.1. De persoon discrimineert bewust en weet dat ook

5.2. Bv. Bewust een allochtoon niet aannemen ookal heeft hij de gevraagde capaciteiten

6. Onbewuste discriminatie

6.1. De persoon discriminatie onbewust en heeft daar geen besef van

6.2. Bv. Uit reflex rond een groepje allochtonen lopen