Verandering van de vraag- en aanbodfunctie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Verandering van de vraag- en aanbodfunctie Door Mind Map: Verandering van de vraag- en aanbodfunctie

1. We spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet worden betaald. Heffingen leiden tot hogere kosten voor producent en/of consument.

2. Aanbodfunctie

2.1. De aanbodfunctie is een formule die het verband toont tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald product en de prijs ervan.

3. Vraagfunctie

3.1. Deze formule toont het verband aan tussen de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan.

4. Heffingen

4.1. accijns

4.1.1. Accijns is bedoeld om de consumptie van sommige goederen te ontmoedigen. Er is accijns op alcoholhoudende dranken, tabaksartikelen en benzine.

4.2. subsidie

4.2.1. De overheid wil soms het gebruik van bepaalde producten stimuleren. Dit kan door de producent een subsidie te geven. De overheid neemt dan een deel van de productiekosten voor haar rekening. De producenten kunnen dan meer aanbieden en de vragers hoeven minder te betalen, waardoor de gevraagde hoeveelheid toeneemt.

5. Evenwicht

5.1. evenwichtsprijs

5.1.1. De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

5.2. evenwichtshoeveelheid

5.2.1. Het aantal producten dat bij de evenwichtsprijs wordt aangeboden en wordt gevraagd.

6. Marktmechanisme

6.1. aanbodoverschot

6.1.1. Het aanbod is bij een bepaalde prijs groter dan de vraag

6.2. vraagoverschot

6.2.1. De gevraagde hoeveelheid naar een product is groter dan de aangeboden hoeveelheid

7. Ceteris paribus

7.1. alle andere factoren blijven gelijk