Inkomenselasticiteit (van de vraag)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Inkomenselasticiteit (van de vraag) Door Mind Map: Inkomenselasticiteit  (van de vraag)

1. Goederen

2. 3. Primaire goederen

2.1. 0<Ei<1

3. 1. Inferieure goederen

3.1. Ei<0

4. 2. Luxe goederen

4.1. Ei<1

5. Positieve Inkomenselasticiteit

5.1. Stijging van het besteedbaar inkomen

5.1.1. Vraag van een product neemt toe

5.2. Daling van het besteedbaar inkomen

5.2.1. Vraag van een product neemt af

6. Negatieve Inkomenselasticiteit

6.1. Stijging van het besteedbaar inkomen

6.1.1. Vraag van een product neemt af

6.2. Daling van het besteedbaar inkomen

6.2.1. Vraag van een product neemt toe

7. Inkomenselastisch

7.1. De stijging van het inkomen reageert sterk op de vraag

8. Inkomensinelastisch

8.1. De stijging van het inkomen reageert niet sterk op de vraag

9. Besteedbaar inkomen

10. Verzadiging

10.1. Na een bepaalde stijging van het besteedbaar inkomen neemt de vraag niet meer toe.

11. DrempelInkomen

11.1. Vanaf een bepaald inkomen stijgt de vraag

12. De procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid __________________________________________________________________ De procentuele verandering van het besteedbaar inkomen

13. Goederen markt

14. Oorzaken Stijging/Daling Inkomen

14.1. 1. Belasting verhoging/verlaging

14.2. 2. Inflatie/deflatie

14.3. 3. Hogere/lagere lonen

14.4. 4. Crisis

14.5. 5. Premies

14.6. 6. Ziektes