Leren, belonen en straffen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leren, belonen en straffen Door Mind Map: Leren, belonen en straffen

1. negatief gedrag

1.1. negeren

1.1.1. het gedrag negeren, niet de persoon

2. zeer negatief gedrag

2.1. time-out

2.1.1. na 10 minuten terughalen

2.1.2. verwittigen bij time-out

2.1.3. op neutrale plaats laten gebeuren

2.2. correctie

2.3. overcorrectie

2.4. boete

2.4.1. na overtreding bv iets leuks afnemen

3. behaviorisme

3.1. klassieke conditionering

3.1.1. hond van Pavlov

3.2. sociale leertheorie

3.2.1. selectief leren van imitatie en gedrag

3.3. operante conditionering

3.3.1. positieve bekrachtiging

3.3.2. negatieve bekrachtiging

3.4. cognitieve benadering

3.4.1. waarnemings- en denkprocessen

3.5. constructivisme en sociaal constructivisme

3.5.1. zelf construeren

4. storend gedrag, geen storend kind

4.1. op te lossen met straffen en belonen

5. positief gedrag

5.1. shaping

5.2. token economy

5.2.1. werken met puntenkaart

5.3. aangekondigde beloning

5.3.1. als je nu braaf bent, krijg je straks een snoepje

6. beloningssysteem

6.1. werken met een puntensysteem

6.2. met kind een leuke beloning kiezen

6.3. een punt geven wanneer het kind iets goed doet

6.4. het kind een beloning geven wanneer de punten behaald zijn