Cultuuronderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Cultuuronderwijs Door Mind Map: Cultuuronderwijs

1. Ontwikkelingen met betrekking tot cultuureducatie binnen de gemeente Amsterdam

1.1. Afdeling Kunst en Cultuur

1.1.1. Paul Collart

1.2. Ons Onderwijs 2032

2. Drie Pijlers van cultuuronderwijs

2.1. Onderwerp

2.1.1. De leerling is hierbij het uitgangspunt. Het onderwerp is bepalend voor het onderscheid tussen cultuuronderwijs en ander onderwijs. Hierbij moet je er achter zien te komen wat de leerlingen bezig houdt door naar hen te kijken en met hen in gesprek te gaan.

2.2. Cognitieve basisvaardigheden

2.2.1. Er staan vier culturele basisvaardigheden centraal om het denken en handelen vorm en betekenis te geven aan de werkelijkheid. Deze vaardigheden zijn: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

2.3. Media

2.3.1. Media zijn de dragers van cultuur. Er zijn vier groepen media: het lichaam dit gaat over zintuigen, voorwerpen, taal en grafische tekens.

2.3.1.1. Het lichaam: hierbij gaat het om zintuigen

2.3.1.2. Voorwerpen: gereedschappen, muziekinstrumenten, sculpturen, kleding, gerechten, gebouwen, maar ook het lichaam zelf.

2.3.1.3. Taal: gesproken en geschreven (sinds er grafische symbolen bestaan)

2.3.1.4. Grafische tekens: deze worden ingezet om structuren zichtbaar te maken. Het stelt ons in staat om informatie buiten ons hoofd op te slaan en door te geven.

3. Drie deeldomeinen van cultuuronderwijs

3.1. Erfgoed

3.1.1. Versterkt verbinding met het verleden en verschaft inzicht in het historisch besef en vanuit daar naar de toekomst.

3.2. Media

3.2.1. Kundig en kritisch omgaan met (massa)media, klassiek en nieuw leidt tot mediawijsheid.

3.3. Kunst

3.3.1. Kunstzinnige en creatieve vermogens; kennis, inzicht, middelen om (relatief)

4. Definities cultuuronderwijs

4.1. "Cultuuronderwijs kan omschreven worden als een ontwikkeling binnen het basisonderwijs waarbinnen verschillende vakgebieden samenkomen. Het is onderwijs in, met en vanuit cultuur. Cultuureducatie is de verzamelnaam kunst-, erfgoed-, en media-educatie" (Gootjes-Klamer & Van Nieuwenhuizen, 2011).

4.2. "Leerlingen verwerven kennis en krijgen waardering voor cultuur. Ze leren creatief om te gaan met beeld, geluid, tekst en beweging. Cultuuronderwijs stimuleert hen om te reflecteren op cultuur, in heden en verleden, en op hun eigen plek in de wereld. Ze ontwikkelen hun waarneming, verbeeldingskracht en uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding" LKCA.

4.3. "Cultuuronderwijs leert leerlingen te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen cultuur en op de cultuur van anderen. Cultuuronderwijs stimuleert en ontwikkelt het culturele bewustzijn van leerlingen. Ze leren hoe ze hun eigen leven en wereld ervaren en hoe anderen dat doen. Ze leren hoe zij zichzelf en anderen zien en worden zich ervan bewust dat cultuur een voortdurend proces van betekenisgeven is", (SLO, 2014)

5. Mijn cultuurdragerschap

5.1. Kunst

5.1.1. Kunstzinnige en creatieve vermogens; kennis, inzicht, middelen om (relatief)

5.2. Erfgoed

5.2.1. Versterkt verbinding met het verleden en verschaft inzicht in het historisch besef en vanuit daar naar de toekomst.

5.3. Media

5.3.1. Kundig en kritisch omgaan met (massa)media, klassiek en nieuw leidt tot mediawijsheid.

5.4. Mijn persoonlijke culturele geheugen

5.4.1. Hobby's

5.4.1.1. Reizen

5.4.1.1.1. Thailand

5.4.1.1.2. Amerika

5.4.1.1.3. Europa

5.4.1.2. Lezen

5.4.1.3. Hardlopen

5.4.1.4. Uitgaan

5.4.1.4.1. Festivals

5.4.1.5. Museumjaarkaart

5.4.1.6. Schilderen/tekenen

5.4.1.6.1. Tekencursus

5.4.2. Muziek

5.4.2.1. Rock

5.4.2.2. Hiphop

5.4.2.3. 90's

5.4.3. Literatuur

5.4.3.1. Biografieën

5.4.3.2. Oorlogsverhalen

5.4.4. Vieringen

5.4.4.1. Verjaardagen

5.4.4.1.1. Hapjes, drankjes

5.4.4.1.2. Cadeaus

5.4.4.1.3. Muziek

5.4.4.1.4. Vrienden

5.4.4.2. Feestdagen

5.4.4.2.1. Kerst

5.4.4.2.2. Oud & nieuw

5.4.4.2.3. Koningsdag

6. Ideeen voor cultuuronderwijs

6.1. Mediawijsheid

6.1.1. De leerlingen laten zien wat er allemaal kan gebeuren als je iets op social media plaats. Dit bedoel ik in positieve en negatieve zin.

6.2. Bloggen met de klas.

6.2.1. Een blog bijhouden met de leerlingen door elke dat een bericht te schrijven over was ze allemaal hebben meegemaakt in de klas.

6.3. Transgenders

6.3.1. Transgenders zijn de laatste tijd veel voorbij gekomen op televisie. Ik zou hier graag een les over willen geven. Hierbij wil ik uitleggen hoe iemand tot zo'n keuze komt wat voor traject iemand moet doorlopen en ik wil vragen hoe de leerlingen hier over denken.