Verpleegtechnische handelingen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verpleegtechnische handelingen Door Mind Map: Verpleegtechnische handelingen

1. Wet BIG

1.1. Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg. Het scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitvoering in de individuele gezondheidszorg. De wet beschermt de patiënt (zorgvrager) tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

2. Richtlijnen

2.1. De vpk verricht geen voorbehouden handelingen zonder opdracht van een arts.

2.2. De verpleegkundige voert de voorbehouden handelingen alleen uit waarvoor ze bekwaam is.

2.3. De verpleegkundige voert de voorbehouden handelingen alleen uit als de opdracht duidelijk is. Dit betekend dat de opdracht de volgende elementen moet bevatten:

2.4. naam van de zorgvrager

2.5. handeling waar het om gaat

2.6. aantal keren dat de handeling verricht moet worden

2.7. tijdstip van de handeling

2.8. naam en paraaf van de opdrachtgever

2.9. datum en tijd van de opdracht

2.10. De vpk voert een onduidelijke opdracht niet uit.

2.11. De vpk voert de opdracht niet uit als ze denkt dat er een onuiste opdracht gegeven is.

3. Bevoegd en bekwaam

3.1. Bevoegd: Handtekening voor helemaal zelfstandig de handeling uit te voeren.

3.2. Bekwaam: Oefenen, eerst kijken, doen onderbegeleiding, zelfstandig met begeleiding, helemaal zelfstandig.

4. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid

4.1. Een verpleegkundige kan om twee redenen voor een tuchtcollege gedaagd worden. onzorgvuldig handelen en een handeling die in strijd is met het belang van een goede beroepsuitvoering.

5. strafrechtelijke aansprakelijkheid

5.1. Deze wet heeft haar grondslag in het Wetboek van Strafrecht. Indien een verpleegkundige een artikel uit dit wetboek overtreedt kan hij/zij met de rechter in aanmerking komen. die artikelen betreffen: schending van beroepsgeheim, mishandeling, het toepassen van euthanasie dan wel hulp bij zelfdoding, moord en dood door schuld.

6. Civiele aansprakelijkheid

6.1. Deze wet gaat om de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Je kunt op 2 manieren civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Op grond van wanprestatie of op grond van een onrechtmatige daad.

7. Arbeidsrechtelijke aansprakelijkheid

7.1. bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever wordt een contract opsgesteld. de verpleegkundige wordt geacht die werkzaamheden te verrichten die zij heeft aangeleerd in haar opleiding tot verpleegkundige. de werkgever kan de verpleegkundige aansprakelijk stellen wanneer hij of zij schade aan de zorgvrager toebrengt