Betalingsbereidheid duurzame producten

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Betalingsbereidheid duurzame producten Door Mind Map: Betalingsbereidheid duurzame producten

1. Bron 1: Trends in Retail 2013-2014. De band met de klant

1.1. Soort artikel: Achtergrond publicatie

1.2. - Waar en hoe is de bron te vinden: De bron is te vinden op het zichtbare internet. - Zoekterm: trends in retail duurzaamheid 2013.

1.3. Samenvatting artikel: Het onderzoek is gebaseerd op een bron onderzoek en een statistisch onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO uitgevoerd in de tweedhelft van de jaren 2012, 2009 en 2006. In dit TNS NIPO onderzoek is gekeken naar de vraag en wensen van consumenten. Hieruit zijn verschillende trends gekomen in de Retail en wordt alvast een vooruitblik gedaan naar de komende 10 jaar. Het artikel Trends in Retail 2013-2014 geeft de trends van consumenten op verschillende markten weer en welke aspecten belangrijk en minder belangrijk zijn voor de consument technologie, social/online, security, financials, supply chain en duurzaamheid en health. Hiernaast geeft het rapport belangrijke posities van bedrijven op verschillende gebieden weer. In hoofdstuk 2 wordt kort de opzet van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 worden de trends en ontwikkelingen van het jaar 2013-2014 besproken. In hoofdstuk 4 wordt er dieper op de verschillende Retail segmenten ingegaan; supermarkten, fashion, doe-het-zelf, drogisterijen en woonwinkels.

1.4. Resultaat: Deze bron sluit goed aan op de informatiebehoefte van ons onderzoek omdat wordt gekeken hoeveel consumenten bereidt zijn meer te betalen voor duurzame producten. Hiernaast wordt op de verschillende retailmarkten gekeken naar de trends. Een van deze retailmarkten is de woningmarkt, de markt waarin wij onderzoek doen.

1.5. Evaluatie geschiktheid bron: - betrouwbaar: Ja, Capgemini is een professioneel bedrijf en zet niet zomaar artikelen op hun website. - juist: Ja, de bevinden zijn gebaseerd op een bron- en statistisch onderzoek uitgevoerd door de TNS NIPO. - volledig: Ja, in de bron wordt duidelijk vertelt waar het in het artikel over gaat. Deze punten worden ook nagekomen. - actueel: Het artikel is bedoeld voor de jaren 2013-2014, dit had actueler gekund, maar in niet heel lang geleden.

1.6. Berger, L. J., Rietra, M., Kazen, J., Daniel, A., Nijveldt, M., & Martens, L. (2013, November). Trends in retail 2013-2014. Opgeroepen op Mei 3, 2017, van https://www.nl.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/trends_in_retail_report.pdf

2. Bron 3: The sustainability imperative

2.1. Soort artikel: wetenschappelijk artikel

2.2. Waar en hoe is de bron te vinden: Zichtbaar internet via google. Ik heb de bron gevonden door in google in te typen: meer betalen duurzaam product. Dan kom je op een artikel (APA: Summer-foundation. (2016, 5 19). Consument bereid meer te betalen voor duurzaam product. Retrieved 5 2, 2017, from http://www.summer-foundation.org/nl/Nieuws/Consument-bereid-meer-te-betalen-voor-duurzaam-product) waarin deze bron wordt genoemd.

2.3. Samenvatting artikel: Consumenten denken verschillend over bedrijven en duurzaamheid. Om een genuanceerder beeld te krijgen, heeft Nielsen een onderzoek uitgevoerd. 30 000 mensen uit 60 verschillende landen hebben een enquête ingevuld met verschillende vragen hierover. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 23 februari en 13 maart 2015. Het is op het internet ingevuld. Ook hebben ze een retail sales analyse gedaan en een analyse over de marketingstrategie van bedrijven omtrent duurzaamheid. De eerste vraag uit de enquete was: “Thinking about the consumable brands (non-durable) you purchased in the last week, (such as food, drinks, toiletries, overthe-counter drugs, etc.), how much influence did the following factors have on your purchase decision?” De tweede vraag was: How much do you agree with the following statement: I am willing to pay extra for products and services that come from companies who are committed to positive social and environmental impact? De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat de markt voor duurzame producten blijft groeien. Wat het meest naar voren komt is dat een merk veel kan groeien wanneer het inspeelt op de nieuwe consument.

2.4. Resultaat: In het onderzoek heeft de tweede vraag veel betrekking op ons onderwerp. Wij zulle hier veel aan hebben in ons onderzoek. Echter heeft dit niet speciaal betrekking op de meubelbranche.

2.5. Evaluatie geschiktheid bron: - Betrouwbaar: ja, het is geschreven door een grote organisatie. Helaas is alleen de organisatie bekend en staat er geen specifieke naam bij van een auteur. De organisatie is op verschillende manieren te benaderen. Ze hebben een bezoekadres, e-mail adres, telefoon- en faxnummer en postadres. Juist: ja, Er worden feiten gebruikt die uit de enquête komen. Echter is de enquête wel op meningen gebaseerd en niet op feiten. Nielsen voert consumentenonderzoeken uit dus ze zijn een onafhankelijke organisatie. De meningen uit de enquête worden niet onderbouwd. In het onderzoek worden de bevindingen wel onderbouwd door de verzamelde data. -Volledig: Er is geen bronnenlijst. Wel wordt genoemd hoe het onderzoek is gedaan. - Actueel: Ja, de bron is van eind 2015, in deze snel veranderende wereld is dit nog wel betrouwbaar, maar het zou nu wel iets anders kunnen zijn. - Controleerbaar: nee, De bron is niet verkregen via de overheden, bibliotheken of universiteiten. De informatie wordt onderbouwd door eigen gedaan onderzoek.

2.6. APA: Nielsen. (2015, 10). The sustainability imperative. Opgeroepen op 5 3, 2017, van https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/dk/docs/global-sustainability-report-oct-2015.pdf

3. Bron 5: Helft consumenten wil meer betalen voor Fairtrade

3.1. Soort artikel: Instapartikel

3.2. - Waar en hoe is de bron te vinden:De bron is te vinden op het zichtbare internet. - Zoekterm: Betalingsbereidheid duurzaamheid consumenten

3.3. Samenvatting artikel: Dit onderzoek is verricht door de ING, de vraag van vandaag. Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de consumenten meer wil betalen voor Fairtrade producten. 1 op de 5 mensen bereid is meer te betalen voor groene stroom. Gemiddeld reageerden, op de vraag van vandaag, 62100 mensen op. Uit dit artikel blijkt ook dat consumenten meer bereid zijn om voor biologische en lokaal gemaakte producten te betalen.

3.4. Resultaat: Deze bron sluit niet heel goed aan bij ons onderzoek, omdat het niet specifiek over duurzaamheid gaat maar over enkele onderdelen daarvan.

3.5. Evaluatie geschiktheid bron: - betrouwbaar: Deze bron is niet erg betrouwbaar. Het onderzoek is alleen gehouden onder de klanten van de ING. Dit onderzoek is ook optioneel, dus niet eens alle klanten hebben de vraag beantwoord. - juist: Ja, er worden feiten gebruikt in het onderzoek, maar deze maar op een hele kleine schaal gebaseerd. Dit betekent dat over de juistheid van dit artikel getwijfeld kan worden. - volledig: Er wordt vermeld in het artikel waar de informatie vandaan is gehaald. Maar hoe het onderzoek is gedaan of door wat voor soort mensen, wordt helemaal niet verteld. - actueel: Het artikel is bedoeld voor het jaar 2012. Wanneer je naar de bron toe wil, is de webpagina niet eens meer beschikbaar. Actueel is het artikel dus niet. - controleerbaar: Nee, de bron is niet meer controleerbaar. Wanneer je op de bron drukt is de webpagina niet meer beschikbaar.

3.6. Happy News. (2012, Oktober 2). Helft consumenten wil meer betalen voor Fairtrade. Opgeroepen op Mei 4, 2017, van http://www.happynews.nl/2012/10/02/helft-consumenten-wil-meer-betalen-voor-fairtrade/

4. Bron 2: Duurzaam als basis en kiezen voor prijs

4.1. Soort artikel: Wetenschappelijke publicatie

4.2. - Waar en hoe is de bron te vinden De bron is te vinden op het zichtbare internet. - Zoekterm: Consumenten kiezen voor duurzaamheid.

4.3. Samenvatting artikel: Veel consumenten kiezen toch voor de laagste prijs, ongeacht welke consequenties dit met zich meebrengt. Ongeveer 30 procent van de Nederlanders koopt duurzame producten. Dit is erg opvallend omdat 8 op de 10 mensen zegt dat een product waarschijnlijk niet erg duurzaam is voor een lage prijs. Alhoewel de meeste Nederlanders voor de laagste prijs gaan, vinden 9 op de 10 Nederlanders toch dat bedrijven aan duurzaamheid moeten doen. De meeste mensen kopen duurzame producten met het oog op de toekomstige generaties. Toch zijn er mensen die het leven al te duur vinden en dus voor de laagste prijs kiezen. Naast de prijs twijfelen 6 op de 10 consumenten ook of de producten wel echt duurzaam zijn en dat duurzame producten aantrekkelijker worden wanneer zij voordeel voor deze of gene oplevert. Bovendien wordt tijdens het boodschappen doen vaak niet eens gedacht aan duurzaamheid. Een ander probleem is dat maar 1 op de 10 consumenten zich schuldig voelt voor het niet kopen van duurzame producten.

4.4. Resultaat: Deze bron sluit goed aan op ons onderzoek. Er wordt gekeken naar de bereidheid van consumenten om voor duurzame producten te betalen. Bovendien wordt via grafieken en tabellen gekeken naar het consumentengedrag. Hiernaast wordt gekeken waarom zij niet bereid zijn duurzame producten te kopen.

4.5. Evaluatie geschiktheid bron: - betrouwbaar: Ja, er is via een onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar het koopgedrag van consumenten. - juist: Ja, in het rapport staan de bevindingen en uitkomsten van het gehouden onderzoek. - volledig: Een onderzoek roept altijd nieuwe vragen op, wel is het zo dat de bevindingen en uitkomsten iets uitgebreider uitgelegd hadden kunnen zijn. - actueel: Het rapport is van 2011. Dit is wel een tijd geleden, maar nog wel voor ons onderzoek te gebruiken. - controleerbaar: Ja, het onderzoek is uitgevoerd door twee professionele bedrijven.

4.6. Bron, P., & van Amstel, M. (2011, Maart). Duurzame aankoop steeds belangrijker voor consumenten. Opgeroepen op Mei 3, 2017, van http://www.duurzaamnieuws.nl/duurzame-aankoop-steeds-belangrijker-voor-consumenten/

5. Opdrachtgever: IKEA

6. Aanleiding

6.1. De aanleiding van ons onderzoek is, dat wij willen onderzoeken of consumenten ook bereidt zijn meer te betalen in de meubelbranche. Hier is op dit moment nog geen onderzoek naar gedaan. De laatste paar jaren is de bereidheid van consumenten om meer te betalen voor duurzame producten gestegen, alleen geldt dit ook voor meubels?

6.2. Happy News. (2012, Oktober 2). Helft consumenten wil meer betalen voor Fairtrade. Opgeroepen op Mei 4, 2017, van http://www.happynews.nl/2012/10/02/helft-consumenten-wil-meer-betalen-voor-fairtrade/

7. Doelstelling:

7.1. Ikea wil graag steeds meer doen aan duurzaamheid. Om deze reden wil het meer duurzame producten produceren. doordat de kostprijs hierdoor omhoog zal gaan, moet de verkoopprijs ook stijgen. Ikea wil weten of consumenten dan nog steeds hun producten willen kopen.

8. Bron 4: Internationale vergelijking duurzame modeconsumptie onder jongeren

8.1. Soort artikel: Wetenschappelijke publicatie

8.2. -Waar en hoe is de bron te vinden: De bron is te vinden op het zichtbare internet. -Zoekterm: Onderzoeksrapport duurzame mode consumptie onder jongeren

8.3. Samenvatting artikel: In dit rapport is onderzoek gedaan naar de duurzame modeconsumptie onder jongeren (16 tot 35 jaar) in vijf verschillende landen. De informatie is afnemen via een enquête. De twee doelen van dit onderzoek zijn; - Het beschrijven van het huidige gedrag, de houding, de motivatie en andere persoonlijke factoren gerelateerd aan duurzame mode consumptie onder jongeren is de volgende 5 landen: Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, VS en Zweden. - Het identificeren van jonge consumenten die al duurzame mode dragen. Wie zijn zij en wat onderscheidt hen van de minder (bewuste) consument? Er is in de vijf landen gekeken naar het aankoopgedrag van jonge consumenten, aankoopgedrag en de toegekende waarde van kleding en het aankoopgedrag en duurzaamheid. Het totaal aantal deelnemers van dit onderzoek was 6388.

8.4. Resultaat: Deze bron sluit niet heel goed aan op de informatiebehoefte van ons onderzoek omdat het niet over de betalingsbereidheid van consumenten gaat. Daarentegen gaat het in dit onderzoek wel over de trends en ontwikkelingen.

8.5. Farsang, A., Gwozdz, W., Mueller, T., reisch, L., & Netter, S. (2014). Survey results on fashion consumption and sustainability among young consumers in Germany, the Netherlands, Sweden, the UK and the US in 2014. Opgeroepen op Mei 4, 2017, van http://www.communicatieduurzaamtextiel.nl/public/preview/feiten/report_consumptionsustainabiltyyoungconsumers2014-1-.pdf