Taakanalyse voor ...

Gebruik de vragen in deze mindmap voor een taakanalyse. Hier start je leerontwerp. Doe zelf onderzoek om antwoorden te vinden en/of zie dit als een interviewscript. In de notitievelden zet je aantekeningen en links om je bronnen handig op 1 plek te bewaren.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Taakanalyse voor ... Door Mind Map: Taakanalyse voor ...

1. Veiligheid

1.1. Welke risico's zijn er

1.2. Welke maatregelen kan de beroepsbeoefenaar zelf toepassen

1.3. Voor welke maatregelen is hij van anderen afhankelijk

2. Kritische situaties/dilemma's

2.1. Wat zijn situaties waarin het handelen van de BB bepalend is voor succes/falen?

2.2. In welke dilemma's kan de BB terechtkomen?

2.3. Welke keuzes kan de beroepsbeoefenaar zelfstandig maken?

3. Eind

3.1. Wat volgt er nog als de BB klaar is

3.2. Hoe ziet de situatie eruit als de taak helemaal is afgerond?

3.3. Wordt de BB na afronding nog geraadpleegd?

4. Fasering

4.1. Naam, begin- en eindpunt fase 1 ?

4.2. Naam, begin- en eindpunt fase 2 ?

5. Handelingen per fase

5.1. Waar staan de handelingen beschreven?

5.2. Wie kan de handelingen correct demonstreren?

5.3. Welke eisen worden aan de uitvoering gesteld?

5.3.1. Waar staan eisen beschreven?

5.3.2. Hoe kan de BB zijn taakuitvoering reguleren?

5.4. Wat zijn veel gemaakte fouten?

6. Overdracht/Rapportage

6.1. Aan wie draagt de BB zijn resultaat over?

6.2. Wat draagt de BB over?

6.3. Welke eisen worden aan overdracht gesteld?

7. Doel/resultaat

7.1. Wat is het doel (de gewenste situatie bij afronding van de taak)

7.2. Wat is het resultaat / Wat zijn de resultaten?

7.2.1. Is het een tastbaar ding? Zo ja, hoe ziet dat eruit? En hoe meet de BB of hij het resultaat heeft bereikt

7.2.1.1. Kwaliteitscriterium 1 ?

7.2.1.2. Kwaliteitscriterium 2 ?

7.2.1.3. Kwaliteitscriterium 3 ?

7.2.2. Is het een dienst? Zo ja, hoe ziet dat eruit? En hoe meet de BB of hij het resultaat heeft bereikt

7.2.2.1. Kwaliteitscriterium 1 ?

7.2.2.2. Kwaliteitscriterium 2 ?

7.2.2.3. Kwaliteitscriterium 3 ?

8. Start

8.1. Waarom is het belangrijk om de taak uit te voeren?

8.2. Voor wie is uitvoering van de taak belangrijk?

8.3. Wie geeft de opdracht?

9. Deze mindmap is gemaakt door Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer

10. Startpunt voor BB

10.1. Hoe bereikt de opdracht de BB?

10.1.1. Welke informatie krijgt de BB?

10.1.2. Van wie komt deze informatie?

10.2. Wat is er al gebeurd voor het moment waarop de BB in de situatie komt?

10.3. Hoe ziet de situatie eruit als de BB erin komt?

11. Benodigdheden

11.1. Welke gereedschappen of hulpmiddelen moeten worden bediend bij de taakuitvoering

11.2. Kleding

12. Taakverdeling en aansturing

12.1. Wie worden bij de taak ingezet?

12.2. Hoe werken deze mensen samen (gezamenlijk en tegelijk) ?

12.3. Waarom is die taakverdeling handig/noodzakelijk?

12.4. Wie stuurt de taakuitvoering aan?

12.5. Hoe en wanneer wordt de taakverdeling bepaald?

13. Locatie

13.1. Waar vindt de taakuitvoering plaats?

13.2. Wie bepaalt de locatie(s)?

13.3. Welke eisen worden aan de locatie gesteld?