Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Gap-analyse Door Mind Map: Gap-analyse

1. Gap 1: Gewenst werkelijke identiteit

1.1. Gap 1.1: Kernwaardes door medewerkers zijn te verschillend om er een persoonlijkheid in te zien voor LemonCake.

1.2. Gap 1.2: Medewerkers waarnemen een gap tussen hen en de klanten.

1.3. Gap 1.3: Briefings door Nick zijn niet altijd duidelijk.

2. Gap 2: Werkelijke identiteit

2.1. Gap 2.1: Medewerkers associëren LemonCake met een letterlijke 'citroentaart' en kunnen moeilijk kenmerken noemen van het bedrijf zelf.

2.2. Gap 2.2: Medewerkers zien LemonCake over het algemeen anders dan Nick.

2.3. Gap 2.3: Er is een verschil tussen hoe de Nederlandse medewerkers LemonCake zien en hoe de Engelse stagiaires LemonCake zien.

2.4. Gap 2.4: Medewerkers kiezen totaal andere kernwaardes voor LemonCake dan Nick.

2.5. Gap 2.5: Een aantal door Nick gekozen kernwaardes scoren niet hoog bij de medewerkers.

2.6. Gap 2.6: Aardetinten werd niet genoemd in de symboliek bij de medewerkers.

3. Gap 3: Fysieke identiteit

3.1. Gap 3.1: De diensten die vermeld worden op de website zijn minder uitgebreid dan Nick vertelt in het interview.

4. Gap 4: Het imago

4.1. Gap 4.1: LemonCake wordt door de externe belangengroepen gezien als Nick in plaats van als het bedrijf.

4.2. Gap 4.2: De website wordt over het algemeen niet als super duidelijk beschouwd. De helft van de klanten heeft deze zelfs nog nooit gezien.

4.3. Gap 4.3: Kernwaardes die Nick koos scoren hoog bij de externe belangengroepen, maar deze zien deze kernwaardes niet 100% terugkomen bij LemonCake.