Multi-problem gezin

Plan your projects and define important tasks and actions

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Multi-problem gezin Door Mind Map: Multi-problem gezin

1. Ouders

1.1. Fysieke gezondheid

1.1.1. slechter

1.1.2. Invloed op het sociaal functioneren

1.1.3. Relatie tussen fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidsgedrag

1.2. Intelligentie

1.2.1. Lager

1.2.1.1. Anafalbetisme

1.2.1.2. Scholingsgraad

1.3. Onrijpe persoonlijkheid

1.3.1. Sociale (=emotionele) onrijpheid

1.3.1.1. Impulsief

1.3.1.2. Afhankelijk

1.3.1.3. Sociale norm

1.4. Persoonlijkheidsstoornissen

1.4.1. Afhankelijk

1.4.2. Antisociaal

1.4.3. Apathy-futtility syndrome (verwaarlozing)

1.4.3.1. Niets is de moeite waard

1.4.3.2. Emotionele vervlakking

1.4.3.3. Vastklampen

1.4.3.4. Gebrek aan competenties

1.4.3.5. Negativisme

1.4.3.6. Uiting gevoelens

1.4.3.7. ...

1.5. Afwijkend gedrag

1.5.1. Kindermishandeling en -verwaarlozing

1.5.2. Verslavingen

1.5.3. Gevangenisstraffen

2. Samenhang

2.1. Tussen ouders, socio-eco omstandigheden, gezinssysteem en opvoeding

2.2. Draaglast en draagkracht

2.2.1. Gezinscohesie

2.2.2. Aanpassingsvermogen

2.2.3. Positionele betrokkenheid

2.2.3.1. Probs oplossen

2.2.4. Persoonlijke betrokkenheid

2.2.4.1. Behoeften

2.2.4.2. Welzijn

2.3. Budget

2.4. Assets

3. Socio-economische status

3.1. SES

3.1.1. Opleiding ouders

3.1.1.1. scholingsgraad

3.1.2. Beroep ouders

3.1.2.1. Werkloosheid

3.1.3. Gezinsinkomen

3.1.3.1. Inkomen

3.2. Huisvesting

3.2.1. Kwaliteit= slecht

3.3. Culture of poverty

3.3.1. leven in armoede

3.3.2. Armoede vs. armoedecultuur

4. Opvoeding

4.1. Kindermishandelingen

4.2. Verloop opvoeding (geen concrete info)

4.3. Pedagogische interactie

4.3.1. Meer interactie met jonge kind

4.3.2. Stereotiep beeld man-vrouw doorgeven

5. Gezinssysteem

5.1. Levenscyclus

5.1.1. Jong

5.1.2. Gezinssamenstelling

5.1.2.1. Grote gezinnen

5.1.2.2. Veel éénoudergezinnen

5.1.3. Leeftijdsverschil tussen ouders = groter

5.1.4. Gezinfasenmodel

5.1.4.1. Alleenstaande jongvolwassene --> onstabiel koppel

5.1.4.2. Perifere vader + dominante mama

5.1.4.3. Kinderen krijgen zelf kinderen

5.2. Interactiepatronen

5.2.1. Geen vaste structuur en regels

5.2.2. Communicatie

5.2.2.1. Machtsstructuur opbouwen +betekenis boodschap minder belangrijk

5.2.3. Gezinscohesie

5.2.3.1. Los-zand gezin

5.2.3.2. Kluwen gezin

5.2.4. Gezinsaanpassing

5.2.4.1. Rigiditeit

5.2.5. Gezinsstructuur

5.2.5.1. De perifere positie papa

5.2.5.2. Parentificatie

5.2.5.3. Generatiecyclus