ETHIEK EN MORAAL

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
ETHIEK EN MORAAL Door Mind Map: ETHIEK EN MORAAL

1. ETHIEK

1.1. Afkomst

1.1.1. Griekse woord: Ethos

1.2. Een systematische wijze

1.2.1. Is een bepaalde handeling goed of slecht?

1.2.2. Waarom?

1.2.3. Theoretisch van aard

1.3. Ethisch denken

1.3.1. Vaardigheid die men kan ontwikkelen en die een persoon in staat stelt om een moreel probleem te analyseren etc.

1.3.2. Aanwezigheid

1.3.2.1. Morele vraag in een zeer concrete context

1.3.2.2. Contexten

1.3.2.2.1. Materiële context

1.3.2.2.2. Religieus/filosofische context

1.4. Ethische vragen

1.4.1. NIET typisch voor een bepaalde religie of filosofische strekking

1.4.2. Antwoord kan wel sterk afhankelijk zijn van religie of filosofische strekking

2. MORAAL

2.1. Afkomst

2.1.1. Latijnse woord: 'mores'

2.1.2. Zeden en gewoonten

2.2. Verwijzing naar dagelijkse praktijk

2.3. Een beschrijving en toepassing van wat 'goed' of 'slecht' wordt gevonden.

2.4. Niet systematisch

2.4.1. Wat goed of slecht handelen is

2.4.2. Variatie van persoon tot persoon

2.4.3. TWEE verschillende zaken

2.4.3.1. Een bepaalde handeling staat nooit los van een bepaalde context

2.4.3.2. Bepaling goed is, overwegingen die voortvloeien uit het eigen mens-en wereldbeeld.

2.5. De moraliteit van het dagelijkse gedrag heeft een grote invloed op ons leven.

2.6. OPVOEDINGSPROCES

2.6.1. Overbrengen beeld van wat 'goed' is.

2.6.2. Zeer moeilijke opdracht!

2.6.3. Problemen?

2.6.3.1. Het goede gedrag dat de ouder wil bevorderen valt niet altijd samen met de verlangens van het kind.

2.6.3.2. Peuters en 'Waarom?'

2.6.3.2.1. Ouders niet zomaar morele regels opstellen. Kinderen verwachten een motivering ervan.

2.6.3.2.2. Bewustwording dat het MORELE HANDELEN gepaard gaan met ETHISCHE DENKEN.