Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Immunologie Door Mind Map: Immunologie

1. Aangeboren afweer

1.1. Infiltratie

1.1.1. Selectines

1.1.2. Integrines

1.1.3. Chemokines

1.1.3.1. Interleukine 1 +3

1.1.3.2. TNF

1.1.4. Fasen:

1.1.4.1. 1. Chemotaxis

1.1.4.2. 2. Expressie van adhesiemoleculen

1.1.4.3. 3. Affiniteit voor integrines verhoogd

1.1.4.4. 4. 'Rollen'

1.1.4.5. 5. Adhesie met integrine

1.1.4.6. 6. Stabiele binding

1.1.4.7. 7. Transmigratie

1.1.4.7.1. PECAM

1.2. Cellen

1.2.1. Fagocyten

1.2.1.1. Macrofagen/ monocyten

1.2.1.1.1. Antigeenpresenterende cellen

1.2.1.1.2. Functie: littekenvorming + afgifte groeifactoren

1.2.1.2. Neutrofiele granulocyten

1.2.1.2.1. NETs + pusvorming

1.2.2. NK-cellen

1.2.2.1. Lysis/ apoptose

1.2.3. Dendritische cellen

1.2.3.1. Anitgeenpresenterende cellen

1.3. Kenmerken

1.3.1. Eerstelijns

1.3.2. Niet specifiek

1.3.3. Snel

1.3.4. Geen geheugen

1.3.5. Koorts

1.3.5.1. IL-1 en TNF

1.4. Weefsels

1.4.1. Huid

1.4.2. Mucosa

1.4.3. GIT

1.4.4. Longen

2. Verworven afweer

2.1. Kenmerken

2.1.1. Tweede lijns

2.1.2. Geheugen

2.1.3. Zeer specifiek

2.1.4. Eerste keer traag, tweede keer snel

2.1.5. Lymfocyt reportoir is oneindig

2.2. Cellen

2.2.1. T lymfocyt

2.2.1.1. TH1-cellen (CD4)

2.2.1.1.1. IFN gamma

2.2.1.1.2. IL-2

2.2.1.1.3. TNF alfa

2.2.1.1.4. Functie: stimulatie macrofagen

2.2.1.2. TH2-cellen (CD4)

2.2.1.2.1. IL-4

2.2.1.2.2. IL-5

2.2.1.2.3. IL-10

2.2.1.2.4. IL-13

2.2.1.2.5. Functie: parasitair +remming TH1 +betrokken bij de allergische reactie

2.2.1.3. TH17-cellen (CD4)

2.2.1.3.1. IL-17

2.2.1.3.2. IL-22

2.2.1.3.3. Functie: schimmels en bacteriën afbraak

2.2.1.4. Cytotoxische cellen (CD8)

2.2.1.4.1. MHC-1 binding

2.2.1.4.2. Functie: apoptose induceren + uitscheiden granzymen en perforine

2.2.1.5. Geheugencellen

2.2.2. B lymfocyt

2.2.2.1. Plasmacellen

2.2.2.1.1. Functie: antistoffen afgifte

2.2.2.2. Geheugencellen

2.2.2.2.1. Functie: snelle immuunrespons bij herinfectie

2.3. Weefsels

2.3.1. Lymfoide organen

2.3.1.1. Generatief

2.3.1.1.1. Thymus

2.3.1.1.2. Beenmerg

2.3.1.2. Secundair / perifeer

2.3.1.2.1. Milt

2.3.1.2.2. Lymfeknopen

2.3.1.2.3. Mucusale lymfeweefsel

3. Legenda:

3.1. Rode vlag = verbinding adaptief en aangeboren immuunsysteem