Sociaal-Emotionele ontwikkeling

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Sociaal-Emotionele ontwikkeling Door Mind Map: Sociaal-Emotionele ontwikkeling

1. Kleuter

1.1. Identificatie

1.2. Gehechtheiddrang

1.3. Spelen

1.3.1. oefenspel

1.3.2. Experimenteerspel

1.3.3. Materieel spel

1.3.4. Nabootsingspel

1.3.5. Symbolisch spel

1.3.6. Rollenspel

1.3.7. Constructiespel

1.3.8. Regelspel

1.3.9. Prestatiespel

1.4. Initiatief vs schuldgevoel

1.4.1. Doelgerichtheid

2. Lagere schoolkind

2.1. Sociale ruimte groeit

2.1.1. Gezin

2.1.2. School

2.1.3. Vrienden

2.2. Gedrag in groep

2.2.1. Verschillen

2.2.1.1. Jongens

2.2.1.1.1. Rivaliteit

2.2.1.1.2. Leiderschap

2.2.1.1.3. Aggresiever

2.2.1.1.4. Actiever

2.2.1.1.5. Impulsiever

2.2.1.2. Meisjes

2.2.1.2.1. Samenwerken

2.2.1.2.2. Onderhandelen

2.2.2. Groepsdrang/dwang

2.2.2.1. Conformisme

2.2.2.2. Uitsluitingsangst

2.2.3. Sociale aanvaarding

2.2.4. Sociale vergelijking

2.3. Pesten

2.3.1. Pesters

2.3.2. Gepeste

2.3.3. Middengroep

2.3.3.1. Meedoent

2.3.3.2. Niet-meedoent

2.4. Vlijt vs minderwaardigheid

2.4.1. Bekwaamheid

3. Jongeren

3.1. Verwarring en rebellie

3.2. Verschillende rollen uitproberen

3.3. Exprimenteren

3.3.1. Foreclosure

3.4. Identiteit vs rolverwarring

4. Volwassenheid

4.1. burnout/depresie

4.2. Voldoen van de ontwikkelingstaken

4.2.1. jongvolwassen

4.2.1.1. Keuze partner

4.2.1.2. Sociale rol

4.2.1.3. Groei naar gezinsleven

4.2.1.4. Gezin stichten

4.2.1.5. Kinderen opvoeden

4.2.1.6. Huishouden runnen

4.2.1.7. Werk zoeken

4.2.1.8. Burgerlijke verantwoordelijkheid

4.2.1.9. Gelijkgezinde sociale groep vinden

4.2.2. middenvolwassenheid

4.2.2.1. Burgerlijke/ sociale verantwoordelijkheid

4.2.2.2. Levensstandaard opbouwen en behouden

4.2.2.3. Tienerkinderen naar volwasenheid begeleigen

4.2.2.4. Volwassen vrijetijdsbesteding opbouwen

4.2.2.5. werk/carrière uitbouwen

4.2.2.6. echtgenoot waarderen als persoon

4.2.2.7. lichamelijke veranderingen aanvaarden

4.2.2.8. zorg dragen voor ouders

4.3. Intimiteit vs isolement

4.3.1. Liefde

4.4. Generativiteit vs stagnatie

4.4.1. Zorg

5. Oudere

5.1. Gezin en vrije tijd

5.2. Ego-integriteit vs wanhoop

5.2.1. Wijsheid

5.3. Vrijwiligerswek

5.4. pensioenering