Leerlogboek KPMG Slimmer Tijd Benutten 11 mei 2017 Tab = topic niveau dieper Enter = topic zelfde

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Leerlogboek KPMG Slimmer Tijd Benutten 11 mei 2017 Tab = topic niveau dieper Enter = topic zelfde Door Mind Map: Leerlogboek KPMG Slimmer Tijd Benutten 11 mei 2017 Tab = topic niveau dieper  Enter = topic zelfde

1. Benoem je vergaderingen

1.1. (opvolgvergadering, …)

2. Reflecteer

2.1. regelmatig stilstaan – evaluatie is belangrijk

3. Bedenk: ‘put the big rocks in first’ en ‘ eat the live frog first’

3.1. Eat the life frog first

3.2. In blokken werken;

3.3. Last witruimte in je agenda

4. Combinatie pomodoro – Eisenhower quadrant: met meer overzicht, structuur en tijdsbewust te werk gaan;

4.1. Gebruik Eisenhower tool

4.1.1. Diverse taken “analyseren” om te bepalen tot welk Eisenhower quadrant zij behoren en conform de “analyse” de zaken behandelen;

4.2. Gebruik POMODORO’s

4.2.1. Wissel korte en langere pauze’s af

4.3. opfrissing van de Eisenhower kwadranten

5. Meer naar elkaar luisteren en aftoetsen wat wordt bedoeld;

6. Think – Decide – Do – Learn:

6.1. lessen trekken uit wat je hebt gedaan/hoe te werk gegaan leidt tot reflectie en bijgevolg tot verbetering van de uitvoering van de taken;

7. Verder gaan dan de algemeen voor de hand liggende argumenten met betrekking tot een onderwerp.

8. Ga niet onmiddellijk/automatisch over tot actie maar durf een stap terug te zetten en denk na

8.1. (cf. ‘pauze en plan’, cf. ‘waarom moet ik dit nu doen/lezen’,

8.2. ‘belangrijk/niet belangrijk/Dringend/niet dringend –matrix, pomodoro)-

8.3. beslis dan welke actie(s) (eerst) vereist is/zijn

9. nieuwe gewoonten aanleren

9.1. formuleer mini-doelen, zet kleine stapjes en wees kwistig met BELONINGEN

9.2. Bewust zijn van impulsieve zelf en verstandige ik- meer zelfbeheersing door keystone habits in te bouwen

9.3. Bedenk ook: bij het aanleren van nieuwe, betere gewoonten zetten we wilskracht in, het is echter de bedoeling om deze wilskracht efficiënt in te zetten en dus ‘zuinig’ te gebruiken – hoe doen we dit?

10. de Toyota Kata

11. werken met een personal dashboard / kwartaal- / week- / dagplanning

12. underpromise / overdelivery