Tegen derden werkende rechten

Track your sales prospects right from the first qualification call

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Tegen derden werkende rechten Door Mind Map: Tegen derden werkende rechten

1. rechtszekerheid; rechtstoestand af te leiden

2. alleen de door het objectieve recht voorgeschreven wijze van openbaarmaking kan deze derdenwerking bewerkstelligen

3. alleen die subjectieve rechten hebben derdenwerking, waaraan het objectieve recht zodanige werking koppelt; 3:17 lid 2

4. stelsel van openbaarheid

4.1. publicatie-eis

4.1.1. geen sluitend publicatiesysteem

4.1.2. publicatiemethoden

4.1.2.1. openbare registers

4.1.2.1.1. handelsregister

4.1.2.1.2. openbare registers voor registergoederen

4.1.2.1.3. (in beginsel) openbare registers

4.1.2.2. publicatie in Staatscourant

4.1.2.2.1. faillietverklaring; 14 lid 3 FW

4.1.2.2.2. ondercuratelestelling: 1:390

4.1.3. publicatie moet de tegenwerpbaarheid van het gepubliceerde aan derden rechtvaardigen

4.1.3.1. voldoen onze privaatrechtelijke publicaties in de praktijk?

4.1.3.1.1. Ja

4.1.3.1.2. nee

4.1.3.2. niet-raadpleging van de openbare registers komt voor risico derde

4.1.3.2.1. geen goede trouw bij registergoed 3:23